Studie- och yrkesvägledning

Till studie- och yrkesvägledaren kan elever och vårdnadshavare vända sig med frågor om studier och yrkesval.

Eleverna får under sin tid på skolan ett antal studie- och yrkesorienterande insatser som till exempel studiebesök och praktik på arbetsplatser, arbetslivstema, yrkesmässa, gymnasiemässa och studiebesök på gymnasieskolor. Dessutom får eleverna under de sista åren ett antal lektioner kring utbildningar och arbetsliv och möjlighet till vägledningssamtal för att i åk 9 kunna göra så väl underbyggda val som möjligt för sitt framtida yrkesliv. Vårdnadshavare inbjuds även till ett informationsmöte om gymnasieskolan.

Sidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2022-04-08