För dig i årskurs nio

Tidsplan för gymnasieansökan vårterminen 2021

Januari

Inloggning till orebro.se/gymnasieantagningen

Februari

Sista dag för gymnasieansökan

April

Preliminärt antagningsbesked via nätet

April

Möjlighet att göra ändringar i din ansökan

Maj

Sista dag för ändringsval

Juli

Slutgiltigt antagningsbesked per post eller via nätet

Augusti

Reservantagning

Skolstart Gymnasieskolorna tar själva över reservantagningen


Webbsida till länets antagningskansli med information

Ansökan görs här: orebro.se/gymnasieantagningenSidansvarig: Fredrik Johansen |

Uppdaterad: 2020-07-23