Hjälp till att stoppa spridningen av Större rovmärla i Vättern!

Länsstyrelsen har i samband med miljöövervakning hittat den främmande arten Större rovmärla i Vättern. Arten är potentiellt invasiv, bland annat eftersom den dödar fler djur än vad den själv äter. Detta kan få effekter på ekosystemet.

Vad kan göras för att förhindra spridningen?

  • Tvätta båtar och utrustning från växtdelar, djur och sediment innan du flyttar dem till ett nytt vatten.
  • Töm ut allt vatten från din båt eller utrustning innan den flyttas.
  • Torka utrustning som dykardräkter, badleksaker, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten. Det räcker att de får lufttorka ett par dagar.

Större rovmärla är en sötvattenslevande märlkräfta som kan bli upp till 3 centimeter lång och har stora, kraftiga käkar.

Rapportera in om du ser större rovmärla via länken nedan.