Trafik & utemiljö

Under denna rubrik finns information om buss, cykelvägar, våra fina parker, grönområden och lekplatser samt om hur du ska gå till väga när du vill använda allmän plats.

Vi berättar även om hur renhållning och snöröjningen sköts av våra gator och vägar.

Kontakt

Tekniska förvaltningen

E-post: tekniska.forvaltningen­@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Tekniska förvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Fredbergavägen 3