Kommun & politik

Askersunds kommun är liksom alla kommuner i Sverige politiskt styrd. Vart fjärde år väljs vilka politiker och partier som ska representera kommuninvånarna i kommunfullmäktige. Till sin hjälp har politikerna kommunanställda tjänstemän som ska göra de politiska besluten till verklighet ute i de olika förvaltningarna.

Under rubriken Kommun & politik finns sidor som berättar om den politiska organisationen i kommunen, men även om andra områden som behandlar kommunövergripande frågor. Dessutom finns här flera sidor om områden där Askersunds kommun samarbetar med andra, närliggande kommuner.

Kontakt

Administrativa kontoret

E-post: kommun@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Administrativa kontoret
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8