Utbildning & barnomsorg

I Askersunds kommun ansvarar barn- och utbildningsförvaltningen för kommunens förskolor, grundskolor, fritidshem och anpassade grundskolan. Det är kommunens barn- och utbildningsnämnd som har det politiska ansvaret för dessa verksamheter.

På dessa undersidor hittar du bland annat även information om skolskjutsar, kulturskola, skolmat och skolbibliotek.

Nyheter

Förskolorna i Askersunds kommun arbetar systematiskt med att förbättra undervisningen i matematik tillsammans med kommunens undervisningsutvecklare Andreas Widlund. Det gemensamma arbetet under läsåret 2022/2023 resulterade i en idébank med matematik-aktiviteter som utförts på förskolorna tillsammans med reflektioner och analyser över aktiviteten.

Det här förbättringsarbetet har uppmärksammats i olika media bland annat av Pedagog Örebro.

Matematiksatsning i Askersunds förskolor - Pedagog Örebro (orebro.se)

Sjöängskolan i Askersund ger eleverna möjlighet att ha kontakt med kurator via appen Allbry. Appen syftar till att stärka elevers mentala hälsa och skapa en tryggare skoldag. Genom Allbry kan elever anonymt eller med namn chatta med kuratorn om allt som rör deras skolsituation och vardag. Det kan handla om allt från stress och oro till mobbning och relationsproblem. Kuratorn kan ge stöd och rådgivning, och vid behov koppla in andra resurser på skolan.

Detta har uppmärksammats bland annat av SVT nyheter.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/sjoangsskolan-i-askersund-satsar-pa-digital-kurator