Utbildning & barnomsorg

I Askersunds kommun ansvarar barn- och utbildningsförvaltningen för kommunens förskolor, grundskolor, fritidshem och anpassade grundskolan. Det är kommunens barn- och utbildningsnämnd som har det politiska ansvaret för dessa verksamheter.

På dessa undersidor hittar du bland annat även information om skolskjutsar, kulturskola, skolmat och skolbibliotek.

Nyheter

På måndagskvällen träffades personal från alla förskolor i Askersunds kommun för en gemensam nätverksträff. Nätverksträffarna syftar till att engagera och skapa stolthet i våra professioner, synliggöra pedagogernas fantastiska arbete på förskolorna genom att inspireras av kollegor, fortbildas och utbyta erfarenheter.

Vid måndagens nätverksträff fortsatte vi att lyfta vårt framgångsrika arbete kring matematik i förskolan som vi genomför tillsammans med vår matematikutvecklare Andreas Widlund. Denna gång fick vi även träffa drottningen av Stavanien. Där förskolläraren Marie Jakobsson berättade kring hur ett material kan inspirera till ett matematiskt temaarbete. Under kvällen genomfördes också erfarenhetsutbyten kring förskolornas matematikundervisning samt olika inspirerande mini-workshop.

bild
Bild
bild

I förra veckan träffades medarbetare på kommunens fritidshem för att fördjupa sina kunskaper kring begreppet matematik-a, att umgås med matematik. Matematikutvecklaren Andreas Widlund har presenterat viktiga tankar och idéer som framkommit från hans besök på de olika fritidshemmens arbetslag under hösten.

Under presentationen diskuterades hur pedagogerna kan agera i olika situationer för att gynna elevernas matematikutveckling. Medarbetarna fick möjlighet att testa på, utveckla och anpassa uteaktiviteter som kan användas på fridshemmet. I aktiviteterna låg fokus på matematik-a.
Alla kloka tankar och idéer som framkom kommer att samlas i en idébank som kommer att användas på våra fritidshem.

bild

På Gullvivan och Olshammar står glädje, lek och lärande i fokus. Man jobbar medvetet med bokstäver, matematik och inkludering, anpassat till barnens ålder och behov. Lek och praktiska övningar gör lärandet roligt och meningsfullt.

https://forskoleforum.se/manadens-forskola/forskolan-gullvivan-olshammar

Sjöängskolan i Askersund ger eleverna möjlighet att ha kontakt med kurator via appen Allbry. Appen syftar till att stärka elevers mentala hälsa och skapa en tryggare skoldag. Genom Allbry kan elever anonymt eller med namn chatta med kuratorn om allt som rör deras skolsituation och vardag. Det kan handla om allt från stress och oro till mobbning och relationsproblem. Kuratorn kan ge stöd och rådgivning, och vid behov koppla in andra resurser på skolan.

Detta har uppmärksammats bland annat av SVT nyheter.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/sjoangsskolan-i-askersund-satsar-pa-digital-kurator