Ansök om stöd från budget- och skuldrådgivningen via e-tjänst

Nu finns möjligheten att ansöka om stöd från kommunens budget- och skuldrådgivning via e-tjänst. Tidigare har ansökan skett via telefon eller e-post, men med den nya kontaktvägen in skapas en bättre möjlighet för rådgivaren att få en ekonomisk överblick, eftersom den som ansöker om stöd får svara på ett antal frågor i e-tjänsten. För att använda den nya e-tjänsten krävs Bank ID.

Själva rådgivningen sker sedan på det sätt du känner dig bekväm med, via telefon, digitalt distansmöte eller fysiskt besök.

Budget- och skuldrådgivningen riktar sig exempelvis till dig som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Du kan exempelvis få hjälp med skuldsanering och tips och råd om hur du tar kontroll över din ekonomi. Rådgivningen är gratis och vi har tystnadsplikt.