Ingen höstmarknad i Askersund 2023

I vissa externa evenemangskalendrar finns uppgifter om att en höstmarknad ska arrangeras i Askersund på söndag den 10 september. Dessa uppgifter stämmer inte. Ingen marknad arrangeras hösten 2023

Kultur- och tekniknämnden i Askersunds kommun beslutade innan sommaren att ge förvaltningen för kultur, evenemang och fritid i uppdrag att utreda marknaderna i Askersund. Bakgrunden är att Lions, som arrangerat vår- och höstmarknader i Askersund på kommunens uppdrag de senaste åren, sa upp sitt avtal med kommunen våren 2022.

Tanken med uppdraget är att förutsättningar, utvecklingsbehov och framgångsfaktorer för lyckade lokala marknader ska utredas samt att ett marknadskoncept för Askersund ska tas fram. I uppdraget ingår inte att identifiera en ny arrangör, men utredningen kan ligga till grund för det i nästa skede.

Målet är att en ny arrangör tar över ansvaret från och med vårmarknaden 2024.

Utredningen ska överlämnas till kultur- och tekniknämnden under hösten 2023. Ansvarig för utredningen är Daniel Eriksson, förvaltningschef för kultur, evenemang och fritid.