Handlingar och protokoll från sammanträden samlade i en portal

I vår nya sammanträdesportal kan du se underlag och protokoll från 2023 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och tekniknämnden.

Kallelse, föredragningslista och handlingar för kommunfullmäktige publiceras en vecka innan sammanträdet.

Kallelse, föredragningslista och handlingar för kommunstyrelsen och nämnderna publiceras senast fyra arbetsdagar innan sammanträdet om inte ordförande beslutar annat.

Protokollen publiceras när de är justerade och godkända.

Vissa handlingar publiceras inte på webbplatsen på grund av till exempel sekretess eller dataskyddsförordningen.