Nu är bygget av nya Mosippans förskola i Åsbro igång!

Tidigare i veckan togs ett första spadtag för att markera byggstarten av den nya förskolan i Åsbro. Barn från förskolan Mosippan grävde tillsammans med Caroline Dieker, kommunstyrelsens ordförande, Johanna Martin, ordförande i barn- och utbildningsnämnden och entreprenören Sjötorpshus vd Per Knutsson.

Den nya förskolan ska rymma sex avdelningar, en ökning med två jämfört med de fyra som finns på Mosippan och lokalen Åsen idag. Namnet Mosippan behålls på den nya förskolan, som byggs strax intill den befintliga förskolan.

– Det känns jättebra att bygget av den nya förskolan i Åsbro nu har kommit igång, både barn och personal förtjänar verkligen en ny förskola, sa Caroline Dieker innan hon greppade en av spadarna och var med och tog det ceremoniella första spadtaget.

Den nya förskolan väntas tas i bruk någon gång under hösten 2024.