Naturgran i år på Torget i Askersund!

I år blir det en naturgran igen på Torget i Askersund. Både granen och transporten av den sponsras av det lokala näringslivet. Lagom till första advent kommer torget att förgyllas av granen.

Efter några år med konstgjord gran på Torget i Askersund gör naturgranen nu alltså comeback, något som är efterlängtat bland många kommuninvånare.

– Ja, vi har glädjen att meddela att det blir en riktig gran på torget i Askersund i år. Vi i M, Kd, L och LPO skickade ut en förfrågan om någon hade en fin julgran till torget och intresset var stort att hjälpa till att pryda vårt torg med en julgran, säger Joakim Blückert (M), ordförande i kultur- och tekniknämnden.

I år skänker LRF Askersund julgranen och Bröderna Björks åkeri erbjuder transport och hjälper till med uppsättningen med timmerbil.

De senaste åren har Askersunds torg prytts av en plastgran, som köptes in för att kommunen hade problem att hitta lämpliga granar på sin egen mark och för att transport och uppsättning var tids- och resurskrävande.

– Det har varit vissa driftsproblem med den konstgjorda granen och den har utsatts för skadegörelse. Driftstopp är tråkiga och underhållet blir kostsamt. Dessutom harmoniserar en naturgran bättre med den gamla miljön i Askersund, säger Susanne Jarl, chef för tekniska förvaltningen.

Kultur- och tekniknämnden har beslutat att ta emot sponsringen av gran och transport och har även delegerat till avdelningschef gata/park att kunna ta emot sponsring av julgran på liknande sätt kommande år för att förenkla processen. Även Hamntorget i Askersund kommer att prydas av en naturgran i år.