Planeringspedagogerna - skapar tid för sina kolleger

I januari började förskolläraren Monika Davidsson på en ny tjänst efter många år i yrket. Någon månad senare fick hon sällskap av Malin Wikander, en annan rutinerad förskollärare. Tillsammans är de nu Askersunds kommuns planeringspedagoger.

Planeringspedagogernas uppdrag är att avlasta kommunens övriga förskolepersonal så att de får mer planeringstid, något som tidigare varit svårt att hinna med.

– Vi planerar och lägger upp ett schema för varje förskola och skapar möjligheter för arbetslaget att jobba vidare med kvalitetsarbetet. Ibland är vi på förskolan en heldag, ibland en halvdag. När vi kommer lyssnar vi in vad barnen pratar om, spanar in vad de leker med och så gör vi något utifrån det. Vi följer gruppens rutiner för att bibehålla strukturen och därmed också tryggheten, säger Monika Davidsson

– Vi är här och nu och ser varje barn och behöver inte känna stressen över allt det administrativa som ska göras, säger Malin Wikander.

Hon och Monika har tidigare arbetat tillsammans och känner varandra väl. Deras långa erfarenhet och breda kompetens i yrket gör att de har lätt att vara spontana och improvisera.

– Det är viktiga egenskaper när man träffar nya barn varje dag. Vi har cirka 500 förskolebarn på 13 förskolor och 36 avdelningar i den här kommunen och nu, efter snart ett år med det här arbetssättet, har vi träffat alla. Det är väldigt givande, men också krävande. Man har inte svårt att somna på kvällarna, säger Monika och skrattar.

Omtyckta och efterfrågade

Anna-Karin Bergström är rektor för alla kommunens förskolor. Det är på hennes initiativ planeringspedagogerna har anställts och hon är mycket nöjd med resultatet hittills.

– Att vi kan ha så kompetenta pedagoger som Monika och Malin som kommer ut och avlastar övrig personal så att de kan få sin planeringstid är en enorm tillgång. Vi ser redan att de är mycket efterfrågade och omtyckta, både bland personal och barn. Nu är det dessutom klart att vi kan fortsätta ha våra planeringspedagoger anställda även 2024 och förhoppningsvis fortsätter det efter det.

Ibland har Monika och Malin sällskap när de åker ut till förskoleavdelningarna av en eller två studenter från Örebro universitet.

– Vi har sedan några år tillbaka möjlighet att anställa studenter från förskollärarprogrammet på deltid, den möjligheten fanns redan innan vi började med planeringspedagogerna. Men det är en väldigt bra kombination att de får jobba tillsammans med två erfarna pedagoger och stärka upp ytterligare ute på förskolorna, säger Anna-Karin Bergström.

– Det är jätteroligt att åka ut tillsammans med studenterna. De frågar mycket och vi får höra lite om hur utbildningen ser ut idag och får deras blick på verksamheten. Det är värdefullt och spännande, säger Malin Wikander.

Viktigt för rekryteringen

Att anställa studenter på deltid är även en viktig del i arbetet med att rekrytera personal till kommunens förskolor inför framtiden.

– Det samma gäller för planeringspedagogerna. Att vi i Askersunds kommun skapar tillräcklig planeringstid för vår förskolepersonal är något som ökar attraktionskraften för oss som arbetsgivare, säger Anna-Karin Bergström.

För Monika och Malin får satsningen med planeringspedagoger gärna fortsätta på lång sikt.

– Att kommunen har bestämt sig för att fortsätta känns väldigt bra, det visar att man vurmar för förskolans utveckling, säger Malin Wikander.

Den här artikeln publicerades först i Bo i Askersund nummer 4-2023. Hela tidningen finns som bläddringsbar pdf-fil: Bo i Askersund nummer 4-2023