Ansvar för återvinningsstationer går över på kommunerna 1 januari 2024

Den 1 januari 2024 går ansvaret för återvinningsstationerna över till kommunerna.

Det innebär inga större skillnader för dig som återvinner, mer än att det är Sydnärkes kommunalförbund som du ska vända dig till med felanmälan av återvinningsstationer, exempelvis om containrarna är fulla eller om det är ostädat kring dem.

Felanmälan görs till Sydnärkes kommunalförbund på telefon 0582-202 00. Du kan även skanna den kod som du hittar på skylten bredvid återvinningscontainrarna.

Läs mer på Sydnärkes kommunalförbunds hemsida