Kommundirektör Marie Hillmans anställning avslutas

Kommunstyrelsen i Askersunds kommun beslutade den 9 januari att avsluta kommundirektör Marie Hillmans anställning i kommunen från och med idag, den 10 januari 2024.

– Det är givetvis tråkigt att behöva avsluta en anställning men vi har landat i bedömningen att vi behöver en annan ledning framåt, säger Caroline Dieker (M), kommunstyrelsens ordförande.

Rekrytering av ny kommundirektör kommer påbörjas inom kort. Tillförordnad kommundirektör är kommunens HR-chef Göran Richter.