Filmvisning och skådespelarbesök på Sjöängen!

I förra veckan fick Sjöängsskolan i Askersund besök av tre skådespelare/modeller från filmen Catwalk. Besöket är en del i arbetet med värdegrundsmaterialet ”Barn föds inte med fördomar – Catwalk i skolan” som har sin grund i välkända Glada Hudik-teaterns arbete, ett arbete som genomförs under våren i skolor i kommunen.

Kommunens samtliga mellanstadieelever och elever i anpassad grundskola årskurs 4-9, sammanlagt cirka 370 elever, fick uppleva dagen med värdegrundstema i Stora Salongen på Sjöängen.

Eleverna fick inledningsvis att se filmen Catwalk och därefter svarade de tre skådespelarna/modellerna Emma Örtlund, Ida Johansson och Alexander Rådlund, som samtliga medverkar i filmen, på frågor. Även projektledare Paulin Bergqvist från Glada Hudik-teatern deltog. Skolornas elever hade själva fått ta fram frågor till gästerna och elevrepresentanter fick ställa dessa frågor på scenen.

Läs mer om Catwalk i skolan