Vassröjning längs Strandpromenaden sker efter 30 juni

Askersunds kommun kommer även i år att slå vassen längs Strandpromenaden i Askersund. Vassröjningen kommer dock att ske efter den 30 juni, detta för att undvika störningar på djurlivet. Vassen kan nämligen utgöra viktig livsmiljö för häckande fåglar, men är även viktig som lek- och uppväxtområde för fisk. Därför rekommenderar länsstyrelsen att vassen inte klipps under perioden 1 april – 30 juni.