Nya regler för bidrag till kommunens föreningar

I förra veckan beslutade kultur- och tekniknämnden i Askersunds kommun om nya regler för bidrag till civilsamhället. De nya reglerna ökar möjligheterna för idrottsföreningar som äger anläggningar att söka driftbidrag och gör det även möjligt att söka bidrag för mindre grupper än tidigare.

De nya reglerna kommer att gälla från 1 april 2024 och är anpassade efter önskemål från kommunens föreningsliv.

– Vi har fått in synpunkter från föreningar när det gäller bidragsregler för driftbidrag och aktivitetsstöd. Ändringar har gjorts i de nya reglerna så att det blir mer rättvist för dem som äger en idrottsanläggning och de som bedriver aktiviteter i mindre grupper, säger Ann-Kristin Olsson, fritidsutvecklare på Askersunds kommun.

Det nya driftbidraget baseras på de faktiska driftkostnader föreningen haft året innan.

När det gäller aktivitetsstödet ändras det så att föreningar har möjlighet att söka bidrag för mindre grupper med 3-20 deltagare i åldern 7-21 år. Kravet på aktivitetstiden minskas dessutom från 60 till 45 minuter.

– Med de nya bidragsreglerna öppnar vi för att föreningar som bedriver verksamhet som är öppen för spontan aktivitet för alla, som till exempel discgolf, pumptrackbana eller skatepark nu kan ansöka om bidrag. Det är viktigt att vi som kommun ger stöd för att det ska finnas möjligheter till fritidsaktiviteter för våra medborgare, men också viktigt att vi har ett regelverk som kontrollerar att våra gemensamma skattepengar går till rätt saker säger Joakim Blückert (M), kultur- och tekniknämndens ordförande.

Med de nya reglerna blir det även möjligt att söka bidrag för externa anläggningshyror där kommunen inte är hyresvärd, som exempelvis hyra för konstgräsplan och ridhus, samt även för extern hyra för föreningslokal.

De nya reglerna samt ansökningsblanketter kommer läggas ut här på kommunens hemsida inom kort.