Informationsmöte om Askersunds kommuns Frivilliga resursgrupp 18/3

Är du intresserad av din kommuns beredskap och kan tänka dig att hjälpa till när kommunens resurser inte räcker till? Frivilliga Resursgruppen (FRG) är kommunens förstärkningsresurs i händelse av allvarliga störningar. Det kan handla om större olyckor, personers försvinnande och skogsbränder med mera.

Kom på vårt informationsmöte och träffa FRG som berättar hur den svenska krisberedskapen är uppbyggd. Vi kommer också att gå igenom vad FRG är, ekonomiska förutsättningar, utbildningar och berätta om FRG:s tidigare genomförda insatser.

Tid: 18 mars klockan 18.00-20.00

Plats: Sjöängen, lokal Visholmen

Program

18.00 Askersunds kommun hälsar välkommen och berättar kort om kommunens krisberedskap.

18.15 Föreläsning om svensk krisberedskap och Frivilliga Resursgruppen.

19.00 Frågestund med fika.

Anmäl dig senast onsdag den 13 mars på e-post till: johan.axen@askersund.se