Arrangör av cruising efter Car & Bike Meet efterlyses!

Bil- och motorcykelutställningen Car & Bike Meet är ett av de mest besökta och populära evenemangen i Askersunds kommun. Efter utställningen brukar det bli spontan cruising på Askersunds gator. Nu efterlyser Askersunds kommun en arrangör av själva cruisingen.

I många år har en spontan cruising uppstått efter bilträffen Car & Bike Meet. Bilträffen arrangeras av föreningen Midnight Cruisers årligen i juli i Askersund, men cruisingen har ingen arrangör. Det finns en politisk vilja bland de styrande partierna att cruisingen ska leva vidare genom att en arrangör tar på sig ansvaret.

– Jag vet att vi har ett stort motorintresse i Askersund och att väldigt många vill ha en cruising i samband med Car & Bike Meet. Om det finns drivkraft och engagemang är jag säker på att det här kan bli en folkfest och ett riktigt bra arrangemang. Dessutom finns det säkerligen en bra förtjänst för den förening eller de föreningar som åtar sig att genomföra cruisingen, säger Joakim Blückert (M), ordförande i kultur- och tekniknämnden.

Kommunen äger inte cruisingen utan har i detta fall en stöttande och mäklande funktion. Arrangören kommer att ha ansvaret för planering och genomförande, som exempelvis ansökan av de tillstånd som krävs.

Intresserade föreningar är välkomna att kontakta Daniel Eriksson, förvaltningschef för kultur, evenemang och fritid eller kommunens näringslivs- och kommunikationschef Sofia Fredriksson för mer information och för att anmäla intresse. Sista datum för detta är 31 maj.