Statens servicecenter öppet tisdagar och torsdagar på Sjöängen

Statens Servicecenter kontor i Kulturhuset Sjöängens foajé är öppet tisdagar och torsdagar mellan klockan 10 och 15. Under dessa tider kan besökare få hjälp på plats av två servicehandläggare.

Fakta Statens servicecenter

  • Statens servicecenter inrättades 2012.
  • Totalt finns 142 servi­cekontor i Sverige
  • Arbetar på uppdrag av Arbetsför­medlingen, Skat­temyndigheten, Försäkringskassan och Pensionsmyndig­heten.
  • Öppet tisdagar och tors­dagar 10.00–15.00 med lunchstängt 12.30–13.30 på Kulturhuset Sjöängen i Askersund.