Ny badplats i Åmmeberg beräknas klar till sommaren 2025

Det kommer dröja till badsäsongen 2025 innan en ny badplats vid Alsnäs i Åmmeberg kan stå klar. Orsaken är förseningar i upphandlingen som gör att det muddringsarbete som krävs inte har kunnat inledas i tid.

Planen var att en ny badplats skulle vara klar till badsäsongen i år, men så blir alltså inte fallet.

– Det fanns brister i de handlingar som låg till grund för upphandlingen. Vi har därför blivit tvungna att dra tillbaka upphandlingen, så att vi får den badplats vi vill ha och att det sker till ett pris som innebär att våra skattemedel används på bästa sätt, säger Susanne Jarl, teknisk chef på Askersunds kommun.

Detta får konsekvensen att tidsplanen måste ändras, eftersom hänsyn till djurlivet i vattnet gör att det inte är tillåtet med muddring under perioden mars till oktober.

– Det är väldigt tråkigt att behöva gå ut med det här beskedet. Nu jobbar vi för att badplatsen ska bli så bra som möjligt när den är klar nästa sommar 2025. Arbetet är redan inlett med avverkning och rensning av sly, sedan inleder vi muddringen i november i år när det åter blir möjligt, säger Joakim Blückert.

Det som ska anläggas vid Alsnäs är badplats med sandstrand, tillfartsväg och parkeringsmöjligheter samt en ny gång- och cykelväg på västra sidan av Askersundsvägen för att oskyddade trafikanter ska ha en säkrare väg till badet. Kultur- och tekniknämnden har i budget och verksamhetsplan 2022–2025 avsatt 2 miljoner kronor för anläggningen av ny badplats i Åmmeberg.