Fortsatt tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall

I Askersunds kommun är det fortsatt tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa och miljön uppstår. Detta gäller också för majbrasor/valborgsmässoeldar.

Från den 1 januari 2024 får man inte förbränna trädgårdsavfall som samlats in separat för att återanvändas eller återvinnas. Förbudet gäller alltså insamlat trädgårds- och parkavfall.

Bästa sättet att ta hand om sitt trädgårdsavfall är i första hand att kompostera det eller ta det till återvinningscentralen där de tar hand om trädgårdsavfallet på ett hållbart sätt.

Tänk också på att vid anordnandet av en offentlig majbrasa eller en valborgsmässoeld så kan du behöva följa andra bestämmelser så som ordningslagen. Kontakta polisen för mer information om detta, via 114 14 eller sök tillstånd: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/

Om eldningsförbud råder får eldning aldrig ske utomhus.