Närlunda Arena väntas bli XL-Bygg Bergqvist Arena

Askersunds kommun föreslås sälja namnrättigheterna för nybyggda Närlunda Arena till bygghandeln XL-Bygg Bergqvist i Askersund, ett avtal som ska sträcka sig över sex år. Beslutet om att sälja rättigheterna väntas tas formellt på kommunstyrelsens sammanträde den 7 maj.

Den nybyggda idrottshallen, som hittills gått under namnet Närlunda Arena, invigdes den 13 februari i år och intentionen har hela tiden varit att sälja namnet.

– Jag är mycket tacksam å föreningslivets vägnar. Bergqvist Järn & Bygg med Mattias och Magnus Bergqvist i spetsen gör en betydelsefull insats för de föreningar som använder arenan. Att vi har ett aktivt föreningsliv är inte bara en kommunal angelägenhet, det bidrar även till näringslivet, säger Caroline Dieker (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bergqvist Järn & Bygg är en anrik bygghandel i Askersund som drivits i generationer och idag har ett 20-tal anställda. Den 1 juli i år byter företaget kedja från Woody till XL-Bygg.

– För oss är det här en win-win-situation. Vi är med och stöttar kommunen och den lokala idrotten, samtidigt som vi får en chans att visa upp vår nya kedjetillhörighet. Dessutom blev ju hallen väldigt fin och är byggd på ett rejält sätt i limträ, precis vad vi som bygghandel står för, säger Mattias Bergqvist, vd för Bergqvist Järn & Bygg.

Efter förslag från föreningslivet beslutade kommunfullmäktige att dubbelt så många läktarplatser skulle byggas i den nya hallen jämfört med den befintliga Närlundahallen. Fler platser möjliggör större intäkter för föreningarna. Driftkostnaderna för utökningen är tänkt att finansieras av sponsorpengar.

– Erbjudandet om att köpa namnrättigheterna har skickats ut till kommunens företag och även kommunicerats via kommunens hemsida, sociala medier och kommuntidningen Bo i Askersund. Några andra företag visade intresse för att köpa arenanamnet i ett tidigt skede, men inga andra förslag till kommunstyrelsen än att sälja namnrättigheterna till XL-Bygg Bergqvist finns nu, säger Daniel Eriksson, förvaltningschef för kultur, evenemang och fritid och kontaktperson för sponsring av arenan.

Kommunen arbetar även med att sälja reklamplatser inuti arenan. Det är möjligt för företag att köpa reklamskyltar, men även läktarplatser i arenan. Det senare gäller även privatpersoner.