Beläggningsarbete på Väderkvarnsgatan/Stöökagatan i Askersund 6/5–7/5

Åtgärdat

På grund av beläggningsarbeten vid korsningen Väderkvarnsgatan/Stöökagatan (se röd markering på skissen nedan) i Askersund kommer gatan att vara avstängd. Väderkvarnsgatan söderifrån kommer vara helt avstängd en bit och delen mot Hospitalsgatan är framkomlig för trafik. Arbetet påbörjas måndag 6/5 och beräknas vara klart tisdag 7/5. Tack för visad hänsyn!