Underhåll och dammbindning av grusvägar planeras att påbörjas 2/5

Åtgärdat

Underhåll och dammbindning av Askersunds kommuns grusvägar planeras att påbörjas 2/5 med start i Åsbro.