Sundsgatan delvis avstängd fram till Midsommar från vecka 20

Pågående arbete

Under perioden fram till Midsommar kommer arbete pågå med att laga spill- och dricksvattenledningar i anslutning till pumpstationen på Sundsgatan i Askersund. Under vecka 19 inleds arbetet med rensning av ledningarna. Då kommer korsningen Stöökagatan/Storgatan vara avstängd vid två-tre tillfällen några timmar åt gången, eftersom en lastbil behöver stå där under tiden ledningarna rensas.

Under vecka 20 inleds sedan schaktning på Sundsgatan, vilket innebär att vägen då stängs av från Stöökagatan till Norra Kyrkogårdsgatan (se kartskiss nedan). Detta gäller inte boende och verksamheter. Sundsgatan kommer sedan öppnas i takt med att schakten kan fyllas igen efter reparation av ledningar.

Under tiden som arbetet på Sundsgatan pågår kommer enkelriktningen på sträckan mellan Sundsbrogatan och Stöökagatan tillfälligt tas bort.

Under tiden arbetet pågår kommer det ligga ett väghinder på Storgatan vid infarten till Södra Kyrkogårdsgatan, men vägen kommer att vara framkomlig under hela perioden.

Det är på grund av höga flöden och slitage spillvattenledningen på platsen har gått sönder. En provisorisk lagning gjordes i mars för att hålla pumpstationen i drift, men ytterligare arbete krävs för att lösa problemet långsiktigt.

Förändringar kan ske under arbetets gång. Tack för visad hänsyn!

Kartskiss som visar avstängningen av Sundsgatan.