Ung livsstil i Askersunds kommun

Två ungdomar på en brygga

God upplevd trygghet, men låg fysisk aktivitet. Det är några av resultaten av den enkätundersökning som genomfördes bland högstadieelever i Askersunds kommun vårterminen 2019. Den 19 september presenterade Ung livsstils forskningsledare Ulf Blomdahl resultatet av undersökningen för tjänstepersoner, politiker och representanter för andra samhällsfunktioner. Presentationen gjordes i form av ett bildspel som finns att ta del av till höger på sidan.

Askersunds kommun har för första gången, och som första kommun i Örebro län, deltagit i forskningsprojektet Ung livsstil, vars studier täcker ett mycket brett område – allt från läsvanor, fysisk aktivitet, skolsituation och inflytande, till hälsa, trygghet, livets mening och livschanser – utifrån bland annat kön, socioekonomisk bakgrund, svensk respektive utländsk bakgrund, och geografiska områden.

Enkäten i Askersund har genomförts som en totalundersökning i årskurs 7 till 9. Svarsfrekvensen blev 83 procent, vilket ger ett mycket gott underlag för kommunens arbete och politiska prioriteringar.

– Många kommuner, däribland Askersund, har haft bristande uppföljning av verksamheten på fritidsområdet. Tidigare resultat inom Ung livsstil visar på att barns och ungas deltagande i fritidsaktiviteter inte är jämställt eller jämlikt. Syftet med enkäten i Askersund är att undersöka lokala förhållanden, säger Staffan Korsgren (L), ordförande i kultur- och tekniknämnden.

Resultaten i Askersund tyder på att kommunen upplevs som en trygg plats, men även att det finns utmaningar, bland annat inom hälsoområdet.

Nu väntar fortsatt analys av resultatet och kunskapsspridning i och utanför kommunorganisationen.

Ung livsstil är ett fristående forsknings- och utvärderingsprojekt som sedan 1984 samarbetar med ett antal kommuner i landet. Svarsfrekvensen är mellan 70–90 procent, vilket i dagsläget gör studien till en av Europas största över barns och ungdomars livsstil.

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2020-12-17