Tänk på sikten under höstens trädgårdsarbete!

Att hösten nu närmar sig innebär också att många tillbringar mycket tid i sina trädgårdar. Därför vill vi påminna om vikten av att sköta om häckar, träd och buskar, så att de inte skymmer sikt eller hindrar framkomlighet.

Under hösten blir det ju dessutom allt mörkare på kvällarna och då är det extra viktigt att sikten vid korsningar och utfarter är god och inte skymmer exempelvis vägskyltar eller gatubelysning. En olycka kan lätt hända i ett villaområde med lekande barn, där sikten är skymd. Bra sikt är viktig för trafiksäkerheten.

Även skötseln av gator och vägar försvåras av nedhängande grenar och övrig skymmande växtlighet. Så här när vintersäsongen närmar sig är det extra viktigt att inte häckar och träd hänger ner på vägbanan, för att inte kommunens snöröjning ska hindras.

Det är fastighetsägaren eller markägarens ansvar att klippa häckar, träd och buskar enligt reglerna. Om detta inte sköts i vår kommun är det Sydnärke miljö- och byggnämnd som kan besluta om sanktioner.

Läs mer om vilka regler som gäller för skymmande växtlighet på sidan askersund.se/skymmande.

Du kan även ladda ner en broschyr med regler och rekommendationer via knappen nedan.