Häckar och buskage

Elektrisk häckklippare trimmar häck.

I Plan- och bygglagen regleras hur häckar, träd och buskar ska klippas för att sikten vid korsningar och utfarter ska vara god.

Det är fastighetsägaren eller markägarens ansvar att klippa häckar, träd och buskar enligt reglerna. Om detta inte sköts i vår kommun är det Sydnärke miljö- och byggnämnd som kan besluta om sanktioner.

Tänk på hur viktig bra sikt är för trafiksäkerheten. En olycka kan lätt hända i ett villaområde med lekande barn, där sikten är skymd.

Även skötseln av gatan försvåras av nedhängande grenar och övrig skymmande växtlighet.

Om du har hörntomt

Om du har hörntomt intill en gång- och cykelväg eller gata, se till att dina växter och staket inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Om du har tomt intill gata

Se till att dina buskar och träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana inte är ett hinder eller fara för trafikanterna.

Den fria höjd som krävs är:

  • Gångbana minst 2,5 meter
  • Cykelväg minst 3,2 meter
  • Körbana minst 4,6 meter

En fastighetsägare är också skyldig att beskära träd och buskar på sin tomt så att inte vägmärken och skyltar skyms eller ljuset från gatubelysning hindras.

Kontakt

Samhällsbyggnad Sydnärke
Administrationen

E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?