Kommunfullmäktige beslutade om ny VA-taxa för 2024

På årets sista sammanträde beslutade Askersunds kommunfullmäktige om en höjning av kommunens VA-taxa med 6,5 procent från 1 januari 2024.

Det är bland annat på grund av ränte- och inflationsläget som VA-taxan höjs inför nästa år. VA-taxan skall årligen fastställas av kommunfullmäktige utifrån förslag från Kultur- och tekniknämnden. Kommunfullmäktige beslutade igår enligt nämndens förslag.

– VA-området ska vara självfinansierande, därför behövs en justering av taxan nu. Men även om vi höjer avgifterna något kommer vi ändå ligga lägre än flera kommuner i vår närhet, säger kultur- och tekniknämndens ordförande Joakim Blückert (M).

Höjningen på 6,5 procent motsvarar en avgiftsökning för en genomsnittlig villa med samtliga tjänster (dricks-, spill- och dagvatten) med 70 kronor per månad inklusive moms.

VA-avgiften används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnätet och ta hand om och rena avloppsvatten inklusive dagvatten från fastigheter och gator. Hur mycket man betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet man bor i, hur mycket vatten man använder och vilken service man har tillgång till.

Läs mer om hur VA-taxan beräknas.