Taxor och avgifter

Vattenkran med rinnande vatten och vitt kakel i bakgrunden

Kostnaderna för vatten och avloppsförsörjningen i Askersunds kommun ska täckas av de intäkter som kommer från ägare av fastigheter som är anslutna till vatten och avloppsanläggningarna.

Taxorna och avgifternas storlek framgår av den av kommunfullmäktige fastställda VA-taxan.

Avgifterna består av en anläggningsavgift (engångsavgift vid anslutning) och brukningsavgift.

Brukningsavgiften delas upp i en fast och en rörlig del som är beroende av vattenförbrukningen.

Hela VA-taxan 2024 för Askersunds kommun kan du läsa nedan.

VA-taxans konstruktion innebär att varje vattentjänst ska bära sina kostnader och att du som kund
endast ska betala för de tjänster som nyttjas eller är avgiftsskyldig för.
Grundavgiften baseras på vilka tjänster som fastigheten betjänas av.

Från och med 2024 har den totala intäkten ökat med 6,5 procent för att täcka VA-kollektivets kostnader.

Brukningsavgifter:

En avgift per kubikmeter dricks- och spillvatten

37:00

En grundavgift per år

5 115:00

En avgift per år och lägenhet för bostadsfastigheter och därmed jämställd fastighet

2 400:00

En avgift per år och varje påbörjat 1 000 kvadratmeter tomtyta för annan fastighet,

för max 50 000 kvadrat tomtyta

670:00

Alla priser inklusive moms.

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga angivna ändamål reduceras avgifterna.
Följande avgifter skall då erläggas för respektive ändamål:

 

VA-tjänst:

Vatten

Spill

Dagvatten fastighet

Dagvatten gata

Avgift per kubikmeter

50%

50%Grundavgift

42%

50%

7%

1%

Avgift per lägenhet

48%

45%

7%

1%

Avgift efter tomtyta

48%

45%

6%

1%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

En fastighet med samtliga tjänster som har dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet/gata,
och är en villa betalar enligt följande exempel:

Beräkningen följer typhus A med en årsförbrukning på 150 kubikmeter.
En fastighet med samtliga tjänster och har dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet/gata,
och är en villa betalar enligt följande exempel:

Beräkning typhus A inklusive moms:

Rörlig avgift 150 kubikmeter á 37:00

5 550:00

Grundavgift

5 115:00

Avgift bostadsenhet (lägenhetsavgift)

2 400:00

Kostnad per år:

13 065:00

 

För dig som har ett abonnemang gäller reglerna i de ”Allmänna bestämmelserna för vatten och avlopp” (ABVA).

Se länk till ABVA nedan under relaterade länkar.

Fakturafrågor

Har du frågor på din faktura? Vänligen kontakta kundtjänst på Sydnärkes kommunalförbund, telefon 0582-68 57 00. Under relaterade länkar hittar du länk direkt till Sydnärkes kommunalförbund.

Kontakt

Tekniska förvaltningen

E-post: tekniska.forvaltningen­@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Tekniska förvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Fredbergavägen 3

Hjälpte informationen på den här sidan dig?