Vem ansvarar för snön på trottoarer och gator?

Nu stundar julstämning och vinter med snö, skidåkning och dekorativ rimfrost. Samtidigt innebär snön en hel del arbete för både kommunen och alla fastighetsägare.

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på kommunala gator och vägar. Trottoarer är dock fastighetsägarnas ansvar. Dessa ska skottas och sandas vid behov så att allmänheten lätt kan ta sig fram, utan risk att behöva gå ut i gatan. 

Fastighetsägaren har också ansvar för att ta bort istappar och snö som riskerar att falla ned på förbipasserande. Trottoaren ska i dessa fall spärras av helt, gärna kompletterat med skylt ”Risk för takras”. Hänvisning ska ske till annan trottoar. Denna avspärrning kan accepteras som en mycket tillfällig lösning vid överhängande fara och rasrisken ska därefter åtgärdas utan dröjsmål. Skyltar och avspärrningsmateriel bör finnas förberedda för att snabbt kunna sättas ut vid fara.

Fastighetsägaren har också ansvar så att inte grenar och buskar hänger ut över gatan eller trottoaren. När det kommer snö på grenar och buskar så tyngs dessa ned och kan bli till besvär när snöröjningen kommer.

Mer information om kommunens och fastighetsägarnas åtaganden när det gäller snöröjning

Den här artikeln var publicerad i nummer 4-2023 av Bo i Askersund. Läs tidningen i sin helhet digitalt.