”Vi kan inte fortsätta göra som vi alltid gjort”

Den svenska välfärden står inför stora förändringar. Det gäller inte minst Sveriges kommuner och regioner. Den äldre befolkningen ökar i en högre takt än den arbetsföra. Under våren kommer vi i kommunens olika kanaler att lyfta exempel på det arbete som görs i Askersunds kommun. Först ut är en intervju med socialnämndens ordförande Niina Inatti (M) och kommunens socialchef Therése Johansson.

Det är självklart glädjande att vi lever längre men det betyder samtidigt att äldreomsorgen i framtiden inte kan se ut som den gör idag.

– Vi behöver finna nya sätt för att möta upp det kommande behovet av välfärdstjänster och vi behöver ställa oss frågan vad som är att betrakta som det kommunala ansvaret och vad som kan ses som individen egna ansvar, säger Niina Iinatti (M), ordförande i socialnämnden i Askersunds kommun.

Antalet personer i Askersunds kommun som är 80 år och äldre kommer att öka med 60 procent mellan 2021 och 2031.

– Det här är utmanande fakta som vi behöver förhålla oss till. Vi behöver hitta arbetssätt som utgår från medborgarnas behov och arbeta mer personcentrerat. Det är också viktigt att medborgarna blir delaktiga i att skapa en långsiktigt hållbar situation, att man ges förutsättningar att påverka sin egen situation, säger Therése Johansson, socialchef i Askersunds kommun.

Förändringsresan påbörjad

Äldreomsorgen har redan påbörjat sin förändringsresa men det kommer att krävas mer inom socialnämndens område för att skapa en hållbar situation på lång sikt. Förändringar som redan har påbörjats är införandet av fler digitala och tekniska lösningar för att göra tillvaro tryggare och enklare, både för de äldre och för medarbetarna, som införandet av digitala inköp och tillsyn via trygghetskamera.

– Vi vill vara tydliga med att det här inte handlar om besparingar, utan om anpassningar som krävs för att klara av framtidens krav. Vi har till exempel haft generösa riktlinjer jämfört med många andra kommuner. Dessa kan vi tyvärr inte behålla om vi ska kunna räcka till för alla som behöver oss. Ska vi fortsätta som vi gör nu behöver äldreomsorgen över hälften av alla nya som kommer ut på arbetsmarknaden, säger Niina Iinatti.

När andelen äldre ökar så kraftigt handlar det även om att ändra fokus från ett reaktivt förhållningssätt till proaktivt, exempelvis att samhället och medborgarna tillsammans arbetar förbyggande och inriktar sig på att skapa fler friska dagar för individen.

– Men det kommer inte att räcka. Vi behöver också förändra hur vi jobbar och fundera på vilka arbetsuppgifter som kan utföras av någon annan än vård- och omsorgspersonal. Våra undersköterskor behöver fokusera på omsorg för att deras specifika kompetens ska räcka till, säger Therese Johansson

Teknik och digitalisering viktiga faktorer

Utveckling av tekniken och digitaliseringen är viktiga faktorer inför framtiden för att kunna möta upp det ökade behovet. Fokus behöver vara på teknik som frigör personalresurser samtidigt som det ökar de äldres möjligheter att själva styra sin tillvaro.

– Vi behöver hela tiden testa nya saker. Allt kommer inte att gå att genomföra långsiktigt, men vi kan inte se det som misslyckanden. Till stora delar står vi inför obruten mark och vi måste kunna testa de idéer som vi tror kan hjälpa oss. Vi kanske märker att det här något som inte passar oss just nu, då måste vi kunna sätta stopp, säger Niina Iinatti.

Framtiden kommer innebära förändringar av olika slag och på olika nivåer, allt för att ekvationen med en allt äldre befolkning och svårigheterna med att rekrytera personal ska gå ihop.

– Det enda vi vet säkert är att vi inte kan fortsätta att göra som vi alltid gjort och att vi behöver göra den här utvecklingsresan tillsammans, säger Therése Johansson.

I hela Sverige arbetar kommuner och regioner med omställningen som går under namnet Nära vård. Det är en omställning som berör och kommer att göra skillnad för alla Sveriges invånare och hjälpa oss att klara välfärdens utmaningar. I Örebro län ställer kommunerna, regionen och civilsamhället – invånare, medarbetare, chefer och politiker om tillsammans.

Läs mer om kommunens arbete med Nära vård