Nära vård

Älder kvinna får hjälp i hemmet av vårdpersonal.

Vi skapar hälsa tillsammans för framtidens utmaningar

Sverige ställer om till nära vård – en omställning som berör och kommer att göra skillnad för alla Sveriges invånare och hjälpa oss att klara välfärdens utmaningar. I Örebro län ställer kommunerna, regionen och civilsamhället – invånare, medarbetare, chefer och politiker om tillsammans.

Omställningen till nära vård är en stor nationell utveckling som sker inom välfärden. Omställningen handlar alltså inte bara om vård, vi arbetar för att flytta både vård, hälsa och omsorg närmare invånarna. Den nära vården handlar i det stora hela om tillgänglighet, kontinuitet, samordning och proaktivitet. Att arbeta personcentrerat, nyttja digitaliseringens möjligheter och främja god kompetensförsörjning är grundläggande förutsättningar.

I Örebro län skapar regionen och länets kommuner hälsa tillsammans. Vi står inför utmaningar i välfärden och för att klara av dem är det nödvändigt att ställa om till ett nytt sätt att arbeta med vård, hälsa och omsorg.

Befolkningen lever allt längre, vilket är en framgång för det svenska välfärdssamhället. Men vi ser också att befolkningen i arbetsför ålder inte kommer att kunna möta arbetsmarknadens behov vilket betyder att fler personer ska dela på de resurser som finns.

För att klara av välfärdens utmaningar behöver vi bli ännu bättre än vad vi är idag på samordning och samverkan. Både mellan oss i våra regionala och kommunala verksamheter men också med andra aktörer, civilsamhället.

Varför Nära vård?

Idag ser vi att vårdbehovet har förändrats. Befolkningen lever längre och många med kroniska sjukdomar som tidigare inte gick att bota. I förhållande till behovet är vården idag allt för sjukhusberoende och ofta reagerar vi först när något har hänt. Istället behöver vi hitta nya, proaktiva, effektiva och samordnade vårdformer och sätt att arbeta hälsofrämjande. Med nya arbetssätt kan vi bli mer resurseffektiva vilket leder till en bättre arbetsmiljö.

Vi behöver jobba långt mer hälsofrämjande, proaktivt och rehabiliterande – inom vården såväl som i exempelvis skolan. Det finns stora hälsoskillnader mellan olika grupper i länet, och det innebär bland annat att jämlik hälsa inte är detsamma för alla.

Men varför ska vi göra det? En viktig förutsättning för lokal, regional och nationell tillväxt är att vi har en befolkning med god hälsa.

En god hälsa ökar chansen för fler levnadsår och mindre sjukfrånvaro, vilket ökar utbudet av arbetskraft i samhället. Genom att arbeta hälsofrämjande och förebyggande behöver mindre av samhällets resurser att gå till vård och omsorg.

Titta gärna på filmen nedan som kort förklarar hur vi i Örebro län tänker kring omställningen.

Kontakt

Eva-Lena Tang
Preocessledare, Nära vård

E-post: eva-lena.tang@askersund.se

Telefon: 0583-820 46

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?