Ansökan om vägbidrag för 2023 via e-tjänst

Från och med i år görs ansökan om vägbidrag via e-tjänst hos Askersunds kommun. Bidrag till enskild väghållning beviljas i enlighet med gällande regler.

Väghållare som beviljats statsbidrag av Trafikverket för sin väg får den kommunala delen av driftbidraget utan att ansökan behöver göras.

Bidrag till enskild väg utan statsbidrag måste sökas för varje år. Bidraget söks och utbetalas i efterskott.

Ansökan görs via e-tjänsten nedan och ska vara inskickad senast 31 maj 2024.

E-tjänst om ansökan om vägbidrag

Läs mer om vägbidrag i Askersunds kommun