Vägbidrag

Asfalterad väg på landet

Regler

Kriterier för att få ansöka

  • Kommunalt underhållsbidrag utbetalas för enskild väg från permanent bebyggelse med väglängd överstigande 100 meter.
  • En ansökan per väglängd.
  • Bidrag kan även utgå för genomfartsvägar, som trafikeras av skolbussar, postbilar eller liknande fordon.

Ej bidragsberättigade vägar

  • Väg från sommarbostad.
  • Väg längre än 1000 meter.

För att bidrag ska utbetalas

  • Måste vägen hållas i gott skick och vara framkomlig för motorfordon året runt.
  • Vägar som uppbär vägbidrag får ej hindras eller avstängas för allmän fordonstrafik.

Bidraget för år 2023 är 3,40 kronor per meter väg och år för väglängd som överstiger 100 meter.

Kontakt

Tekniska förvaltningen

E-post: tekniska.forvaltningen@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Tekniska förvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Fredbergavägen 3

Hjälpte informationen på den här sidan dig?