Följ processen med att ta fram nya sjötrafikföreskrifter

Torsdag den 25 april 2024 höll kommunen en välbesökt remisskonferens på Sjöängen i Askersund i syfte att presentera vad kommunen hittills har kommit fram till i arbetet med remissvar på de föreslagna föreskrifterna och för att få värdefulla inspel från invånare och andra som har kunskap och erfarenhet av skärgården och andra vattenområden. Kommunen efterlyser också erfarenheter av hur man har löst frågan om bra regler för liknande områden på andra platser.

På den här sidan kan du följa processen med att ta fram nya sjötrafikföreskrifter och hitta användbara länkar och dokument: askersund.se/sjotrafik

Du som vill göra inspel till kommunen inför vårt remissvar är välkommen att skicka dessa via e-post till utvecklingschef Henrik Olofsson: henrik.olofsson@askersund.se. Helst senast den 10 maj 2024.