Sjötrafikföreskrifter

Klipphällar vid skärgården. Det är sommar och solen skiner över landskapet.

Länsstyrelsen arbetar sedan 2023 med uppdatering av sjötrafikföreskrifter i Askersunds kommun samt delar av Hallsbergs kommun (Tisaren). I Askersunds kommun berörs Vättern, Tibon samt Tisaren med viss omnejd.

Livet som boende, besökare eller näringsidkare i Askersunds kommun är i många fall starkt förknippat med Vättern och dess unika skärgård. Sjötrafikföreskrifterna reglerar hur sjötrafiken ska fungera och ska tillsammans med sjölagen, naturreservatsföreskrifter med mera säkerställa säkerheten på sjön och att hänsyn visas mot den unika naturen och dess växt- och djurliv.

På denna sida kan du följa processen med att ta fram nya sjötrafikföreskrifter och hitta användbara länkar och dokument.

Torsdag 25 april 2024 höll kommunen en välbesökt remisskonferens på Sjöängen i Askersund i syfte att presentera vad kommunen hittils har kommit fram till i arbetet med remissvar på de föreslagna föreskrifterna och för att få värdefulla inspel från invånare och andra som har kunskap och erfarenhet av skärgården och andra vattenområden. Kommunen efterlyser också erfarenheter av hur man har löst frågan om bra regler för liknande områden på andra platser.

Nedan kan du ladda hem kommunens tolkning av de föreslagna föreskrifterna.

Länsstyrelsens material och fortsatta process

Länsstyrelsen vill ha svar på sin remiss senast den 30 maj 2024. Följ länken nedan för att läsa mer om hur det går till att svara på remissen.

Kontakt

Henrik Olofsson
Utvecklingschef

E-post: henrik.olofsson@askersund.se

Telefon: 0583-810 20

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8, Askersund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?