Gator

Gatuarbetare asfalterar en gata

Kommunen ansvarar för merparten av det kommunala vägnätet.

I flera tätorter har vägföreningar eget ansvar för skötsel och underhåll enligt särskild överenskommelse. Trafikverket har hand om riks- och länsvägarna. Övriga vägar som inte är allmänna, sköts av vägföreningar eller enskilda.

Kontakt

Bo-Göran Sahlström
Avdelningschef gata/park

E-post: bo-goran.sahlstrom@askersund.se

Telefon: 0583-810 57

Postadress:
Tekniska förvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Fredbergavägen 5

Hjälpte informationen på den här sidan dig?