Gator

Gatuarbetare asfalterar en gata

Kommunen ansvarar för merparten av det kommunala vägnätet.

I flera tätorter har vägföreningar eget ansvar för skötsel och underhåll enligt särskild överenskommelse. Trafikverket har hand om riks- och länsvägarna. Övriga vägar som inte är allmänna, sköts av vägföreningar eller enskilda.

Kontakt

Tekniska förvaltningen

E-post: tekniska.forvaltningen@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Tekniska förvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Fredbergavägen 3

Hjälpte informationen på den här sidan dig?