Cykel

Gula cyklar står på en lång rad på gräset

Cykling sker på separata vägar för cykel- och gångtrafik och längs gator där cyklisterna får dela utrymmet med biltrafiken.

Ett bra cykel- och gångvägnät finns men behöver förbättras för att uppnå ytterligare trafiksäkerhet och trygghet för cyklister till och från skolor, arbetsställen med mera. Ett väl utbyggt och underhållet cykelvägnät gör det möjligt för fler att välja cykeln som transportmedel.

I centrala Askersund finns gångfartsområden för att skapa en bättre trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

Kontakt

Tekniska förvaltningen

E-post: tekniska.forvaltningen@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Tekniska förvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Fredbergavägen 3

Hjälpte informationen på den här sidan dig?