Trafikregler och säkerhet

Vägmärke för gångfartsområde

Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter för hastighet, stannande eller parkering främst för vägar inom tättbebyggt område.

Alla permanenta beslut rapporteras in till Transportstyrelsens riksdatabas för trafikföreskrifter. Här finns samtliga föreskrifter från kommuner, Länsstyrelsen och Trafikverket.

Sidansvarig: Henrik Olofsson |

Uppdaterad: 2022-03-08