Aktivitetsrundan

Aktivitetsskylt i vintrigmiljö vid Sjöängen i Askersund

I Askersund finns tolv aktivitetsskyltar uppsatta längs ett stråk som börjar i Strandparken och avslutas vid utegymmet vid Solberga IP. Syftet med skyltarna är att uppmuntra till rörelse hos både barn och unga och göra det på platser som är lättillgängliga och passeras av många. Skyltarna är en del av konceptet Aktivitetsrundan som ska stimulera barn och vuxna att röra på sig, på egen hand eller tillsammans. Aktivitetsrundan finns på 350 platser i Sverige.

Passar både barn och vuxna

Skyltarna innehåller övningar i olika svårighetsgrader som passar både barn och vuxna. Med enkla övningar och utmaningar lockar Aktivitetsrundan fler till rörelse oavsett om man är nybörjare eller vältränad. För den som vill använda sin mobiltelefon finns en QR-kod på varje skylt med fler övningar och filmer som visar hur man ska utföra dem.

Rörelsenätverket i Örebro län

Askersunds kommun ingår tillsammans med Region Örebro län och flera andra kommuner i Rörelsenätverket i länet och arbetet i kommunen bedrivs genom projektet ÖKA, som är ett samarbete med RF-Sisu och Sydnärkes folkhälsoteam. Aktivitetsskyltarna är en del inom ÖKA-projektet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?