Simskola & märkestagning

Gul simdyna

Simundervisning

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för simskola.

Simundervisning ska anordnas inom ämnet idrott och hälsa i låg-, mellan- och högstadiet i grundskolan och motsvarande skolformer. I mellanstadiet och högstadiet ska även badvett, säkerhet och hantering av nödsituationer vid vatten ingå i undervisningen. I högstadiet ska elever också få undervisning i första hjälpen och hjärt- och lungräddning. För elever i grundsärskolan och specialskolan som läser ämnesområdet motorik ingår rörelser i vatten, som till exempel kan innebära simning.

Sommarsimskola och märkestagning 2024

Vi återkommer under våren 2024 med information om vad som gäller för sommarsimskola och märkestagning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?