Planteringar

I vår kommun är det inte långt till naturen, vår målsättning är att skapa bra utemiljöer

Rabatter och övriga planteringar i urnor med mera finns främst  vid torget, hamnen och Strandparken utmed promenadstråken i Askersund. De är värdefulla inslag i utemiljön.

Sidansvarig: Ann-Kristin Olsson |

Uppdaterad: 2021-09-06