Tillstånd och regler

Uteservering med stolar och bord på en gata i anslutning till café. Blomlådor är uppsatta på räckena.

För att få använda allmän plats till försäljning, uppställning, evenemang eller liknande måste du ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten. När polisen fått in en ansökan kontaktar de kommunen som får yttra sig. Det är sedan polisen som ger tillstånd.

För torghandel, se separat taxa och regler i länken "Torghandel" längst ner på denna sida.

Avgifter

Kommunen tar ut hyra för mark som disponeras, enligt gällande taxa. Storleken på taxan varierar beroende på vad du vill använda marken till, hur stort område du vill använda och hur länge du behöver markupplåtelsen. För ideella föreningar inom kommunen tas ingen avgift ut.
Om det i samband med markupplåtelsen måste skrivas lokala trafikföreskrifter tar kommunen ut en administrationsavgift.

Var ute i god tid

Kommunens handläggningstid för en komplett inlämnad ansökan är mellan en och fyra veckor för en markupplåtelse. Skicka därför in blanketten i god tid innan arrangemanget.

Länk till Polisens hemsida finns nedan.

I Askersunds kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter (se länk nedan) framgår mer detaljerat vad du får och inte får göra på kommunens mark.

Höga ljudnivåer

Läs med om vad som gäller för höga ljudnivåer på länken nedan.

Tillstånd behövs bland annat för:

  • Uteservering
  • Marknader
  • Kiosker, glass, korv med mera
  • Skyltar
  • Skylift, byggställningar eller container
  • Cirkus
  • Försäljning av granar, korv eller dylikt

Kontakt

Tekniska förvaltningen

E-post: tekniska.forvaltningen­@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Tekniska förvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Fredbergavägen 3

Hjälpte informationen på den här sidan dig?