Lediga jobb i Askersunds kommun

Bild på sjuksköterska

Här hittar du våra lediga jobb

Arbetsgivaren Askersunds kommun har ca 900 anställda delat på ca 145 olika yrken.Vi är en arbetsgivare som vill vara nytänkande och vill hitta vägar till att möjliggöra balans mellan arbete och fritid. Vi vill utvecklas tillsammans med engagerade medarbetare som känner stolthet över det vi gör!

 

 • 2019-08-15
  Säkerhetssamordnare
  Som säkerhetssamordnare ska du i nära samarbete med kommunledning, övriga stabsfunktioner och förvaltningar i kommunen leda, driva och utveckla säkerhetsarbetet. Du kommer ingå i administrativa kontoret som är en del av kommunledningsförvaltningen. Du är kommunens säkerhetsskyddschef enligt säkerhetskyddslagen och leder arbetet i kommunens säkerhetsgrupp.

  Huvudområden för säkerhetsarbetet är:

  • Trygghets- och säkerhetsfrågor inom kommunens ansvarsområden
  • Krisledning och beredskap - organisation, planläggning och övning
  • Samverkan och samarbete med andra myndigheter och kommuner
  • Säkerhetsskydd
  • Brandskyddsarbete
  • Riskhantering och sårbarhetsanalys
  • Brottsförebyggande arbete
  • Informationssäkerhet

  Vi erbjuder den mindre kommunens personliga närhet till politiker, chefer och medarbetare.

  Vi tillämpar årsarbetstid, vilket innebär att du har goda möjligheter att själv bestämma dina arbetstider utifrån de krav arbetet ställer.

  Läs mer
 • 2019-08-12
  Administratör
  Som administratör är du en viktig del i bygglovsprocessen. Du är ansvarig för att ta emot bygglovsansökningar, att registrera och lägga in dem i vårt verksamhetssystem samt att sköta utskick och att ta ut ritningar ur våra system. Din roll är att förbereda ärenden och underlag inför beslut.
  Kontering av fakturor och andra ekonomiska transaktioner är också en del av arbetet.
  Ditt arbete sker i nära samarbete med bygglovshandläggarna, kunder och övriga på förvaltningen.

  Läs mer
 • 2019-08-12
  Biståndshandläggare LSS
  I arbetet ingår att självständigt utreda, besluta, följa upp och ompröva insatser enligt LSS. Du har stöd av kolleger och en närvarande ledning.

  Du samarbetar med kollegor, interna och externa samarbetspartners och deltar i verksamhetens förbättringsarbete.

  Läs mer
 • 2019-08-09
  Förskollärare till Norra området
  Vi söker nu Dig som är förskollärare och som med hjälp av naturen vill stimulera barns lärande. Norra områdets förskolor arbetar mot en naturprofil vilket resulterar i att mycket av vår pedagogiska verksamhet bedrivs utomhus.
  Du som söker vill tillsammans med oss satsa på språk- och utomhuspedagogisk utveckling och använder Dig av lärmiljöerna både inomhus och utomhus.
  Du kommer i ditt arbete som förskollärare att samarbeta med skolan där vi har nätverksträffar för att få en helhetssyn på barns lärande. Du kommer även att delta i nätverksträffar för all personal inom förskolan, dels i Norra området och dels i hela kommunen.

  Vi önskar att du är aktiv och drivande i våra kontinuerliga reflektionsgrupper där vi reflekterar över vårt uppdrag kopplat till målen.

  Tycker Du att det låter intressant att jobba med oss är Du välkommen att söka tjänsten!

  Askersunds kommun jobbar med ett friskvårds- och hälsoperspektiv och som ett led i detta får du friskvårdsbidrag varje år. När du arbetar hos oss har du fria pedagogiska luncher.

  OBS! Intervjuer och tillsättning sker fortlöpande under annonseringstiden. Ansök redan idag!

  Läs mer
 • 2019-07-01
  Specialpedagog, Norra området, Askersunds kommun
  Dina arbetsuppgifter som specialpedagog är att i samarbete med pedagogerna arbeta för att ge alla elever så bra förutsättningar som möjligt till inlärning och utveckling.

  Du handleder personal, driver utvecklingsarbete, arbetar med pedagogisk kartläggning och deltar i arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Du ingår i skolans elevhälsoteam och är därmed en viktig del i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete för att skapa goda lärmiljöer.

  Kommunens specialpedagoger som grupp arbetar för att tillvarata varandras spetskompetenser och för att utveckla arbetssätt och metoder genom regelbundna träffar.

  Läs mer

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-05-22