Lediga jobb i Askersunds kommun

Bild på sjuksköterska

Här hittar du våra lediga jobb

Arbetsgivaren Askersunds kommun har ca 900 anställda delat på ca 145 olika yrken.Vi är en arbetsgivare som vill vara nytänkande och vill hitta vägar till att möjliggöra balans mellan arbete och fritid. Vi vill utvecklas tillsammans med engagerade medarbetare som känner stolthet över det vi gör!

 


 • Måltidsbiträde/städare till förskola i Askersund, 100%, vikariat
  Ditt måltids- och städuppdrag är:
  • Att ge förskolan daglig service med måltider och städ.
  • Dagligt förekommande arbetsuppgifter inom städ som städning enligt arbetsbeskrivning, planering av daglig städning, storstädning och golvvård m.m.
  • Dagligt förekommande arbetsuppgifter inom kök som varumottagning, disk och egenkontroll m.m.
  • Beställningsansvar gällande livsmedel och måltider från produktionsköket.

  Läs mer

 • Engagerade undersköterskor sökes till nattpatrullen
  Du ska på ett självständigt och ansvarstagande sätt utföra vård och omsorg till brukare i ordinärt boende, hemtjänst, nattetid.
  Du ska:
  *Dokumentera i Life Care enligt socialtjänstlagen
  *Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt
  *Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på uppdrag från sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut

  Läs mer

 • Handledare till Daglig verksamhet/Sysselsättning
  Vill du vara med och utveckla daglig verksamheten i Askersunds kommun?
  Du kommer jobba inom Socialpsykiatrins sysselsättningsverksamhet och LSS daglig verksamhet.
  Verksamheten står inför stora utmaningar och kräver nya tankar, kreativitet, flexibilitet, förmåga att skapa struktur och hållbara lösningar.
  Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
  - utveckla en hållbar struktur och samverka med flera arbetsgrupper inom daglig verksamhet/Sysselsättning
  - arbeta med perspektiv på individ- och gruppnivå i verksamheten
  - ansvara för att hitta lämpliga arbetsuppgifter i samråd med deltagarna och att utveckla dem utifrån deras behov
  - stödja deltagarna utifrån mål och beviljad insats samt anpassar verksamheten utifrån en eller flera servicemottagares behov
  - samordna samverkan med närstående, externa aktörer och tvärprofessionella team
  - använda verksamhetssystem och digitala verktyg i arbetet och dokumenterar utifrån styrande dokument

  Läs mer

 • Familjestödjare till Familjecentralen och Askersunds kommuns förskolor
  Som familjestödjare på Familjecentralen och i Askersunds förskolor så kommer du tillsammans med kollegor att ansvara för den öppna förskolan, babycafé samt tillsammans hålla i gruppverksamhet, föräldrautbildningar och erbjuda stödsamtal.

  Tjänsten på Familjecentralen innebär en variation av arbetsuppgifter som du har möjlighet att både självständigt och i samarbete med andra professioner utforma verksamheten. Du kommer arbeta både med barn och föräldrar och relationerna dem emellan genom att vara en förebild för föräldrarna i hur man tar tillvara på barns lek, nyfikenhet och lust att lära.

  I tjänsten mot Askersunds kommunens förskolor, arbetar du tillsammans med rektor, biträdande rektorer samt specialpedagoger. Du kommer att arbeta med förebyggande och främjade insatser både på organisation, grupp och individnivå. Du kommer ha ett nära samarbete med pedagoger, vårdnadshavare samt kommunens centrala elevhälsoteam. Det centrala elevhälsoteamet arbetar med att utveckla arbetssätt och metoder i ett 1-16 års perspektiv. Vi ser dig som en viktig del i vårt arbete med att skapa goda förutsättning för att erbjuda en förskola för alla.

  Läs mer

 • Bemanningsassistent till vård- och omsorg i Askersunds Kommun
  Som bemanningsassistent jobbar du måndag till fredag och har ansvar för att bemanna korttidsfrånvaro genom att ringa in ordinarie personal. Du arbetar ofta självständigt, behöver kunna prioritera och måste vara lösningsorienterad utifrån verksamhetens behov. Att vara bemanningsassistent är ett mycket viktigt, ansvarfullt arbete som i vissa stunder kan innebära mycket arbete med kort varsel och högt tempo. Arbetet kräver kreativitet, lyhördhet och stort engagemang.
  Arbetet sker genom tätt samarbete med enhetschefer vilka är delaktig när behov uppstår. När det inte finns några arbetspass att lösa för bemanningsassistenten, ska denne vara behjälplig med andra administrativa uppgifter.

  Läs mer

 • Timvikarier till barnomsorg/skolbarnsomsorg
  Askersunds kommun söker nu timvikarier till ett av Sveriges viktigaste jobb inom förskola och fritidshem!
  Vi söker barnskötare med ett genuint intresse för att arbeta med människor som vill arbeta vid behov då korttidsfrånvaro uppstår hos ordinarie personal.
  Det innebär att du kan ställa upp och jobba med kort varsel när verksamheterna behöver det, pga sjukdom, föräldraledighet och annan oplanerad frånvaro. Vi använder oss av IT-systemet Timecare Pool där du själv anger när du kan och vill arbeta och där du kan anmäla intresse för olika vikariat. Vi skickar även ut förfrågningar om arbete via SMS. Verksamhetens vikariebeställningar och din tillgänglighet matchas sedan ihop av IT-systemet efter olika prioriteringar.

  Läs mer

 • Undersköterska Smedsgården
  • Ge personlig vård och omsorg utifrån den enskildes individuella behov.
  • Som kontaktperson planera och följa upp vården och omsorgen med individens behov i centrum.
  • Dokumentera i verkställighetsjournaler, genomförandeplaner och i våra verksamhetssystem.
  • Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.
  • Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation eller instruktion av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut
  • Samverka mellan professioner och delta i utvecklingsarbete

  Läs mer

 • Parkarbetare
  Som parkarbetare kommer du att jobba med varierande arbetsuppgifter såsom grönyteskötsel, plantering, trädvård samt snö- och halkbekämpning.
  Stationeringsort är Askersund och beredskap ingår i tjänsten.

  Läs mer

 • Städare Snavlunda förskola och Rönneshytta skola, 60%
  Arbetsbeskrivning
  I städarens uppdrag ingår i huvudsak att:
  • Utföra den service som kunden har beställt med ett professionellt utförande. Städaren ska ha en god kontakt med våra kunder och verksamheter och vara lyhörd.
  • Daglig städning enligt städbeskrivning.
  • Planera/utföra det periodiska underhållet såsom golvvård och storstädning för att behålla en god kvalité.
  • Använda städmaskiner i det dagliga arbetet för att öka städkvalitén.
  • Följa miljöplan och arbeta aktivt med våra mål.

  Körkort B och tillgång till egen bil är ett krav. För denna tjänst krävs också utdrag från Polisens belastningsregister.

  Läs mer

 • Askersunds förskolor söker planeringspedagoger
  Barn- och utbildningsnämnden har utökat 2023 års budgetram med 1 miljon kronor. Det är en satsning för att skapa utrymme för planeringstid i förskolan.

  Är du en av två pedagoger som vill anta detta viktiga uppdrag?

  Du och din kollega kommer att arbeta tillsammans i barngrupp när ordinarie personal har planeringstid. Ni kommer att arbeta på kommunens alla förskolor. Ni kommer att vara på förskola alla dagar förutom på fredag eftermiddagar då tid finns för egen planering och dokumentation. Du och din kollega kommer att ha er arbetsplats i centrala Askersund och ni anställs direkt under rektor. Arbetstiden är 7.30-16.30 måndag till torsdag och 7.30-15.00 på fredagar. (Under lov och sommarförskola kommer du att ha din placering på förskola eller på kontoret.)

  Vi söker dig som har erfarenhet, engagemang, mod och en vilja vara med att skapa något nytt!

  Tjänsten innebär också dokumentation och terminsuppföljning.
  Vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt, är flexibel och trygg i din yrkesroll.
  Eftersom du är ute på förskolorna krävs det att du har bil.

  Vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt, likväl som tillsammans i arbetslag. Att du har god social förmåga och är en ansvarsfull person.

  Askersunds kommun erbjuder:
  * friskvårdsbidrag
  * arbetskläder
  * reseersättning

  Läs mer

 • Kvällssjuksköterskor som jobbar 7/7
  Att arbeta kvällstid innebär att man tillsammans med en kollega har det övergripande ansvaret för alla våra verksamhetsområden jourtid. Alla insatser som inte är akuta rapporteras till områdesansvarig sjuksköterska som arbetar dagtid. Alla akuta bedömningar utförs med beslutsstöd och kommunen tillhandahåller utbildning inom detta.
  De områden som HSL-enheten utför insatser i är hemsjukvård, särskilt boende, korttidsboende, funktionsstöds samtliga enheter samt socialpsykiatrin.

  Vi har en sköterskegrupp med hög kompetens och många har en lång erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård. Vi hittar på roliga saker tillsammans både i och utanför arbetet och har väldigt roligt tillsammans. Vi är inkluderande, prestigelösa och ser fram emot att få nya kollegor.

  Läs mer

 • Vikariat Arbetsterapeut
  Arbetsterapeutens uppgifter är bland annat:
  - Arbetsterapeutiska bedömningar, rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning.
  - Medverka vid vårdplaneringar och teamträffar.
  - Handledning av personal.
  - Dokumentation i vårat journalsystem Procapita+.
  Vi använder oss av kvalitetsregister för att ge våra patienter säker vård av god kvalité.
  Som arbetsterapeut kommer du att samarbeta och kommunicera med interna och externa aktörer, då vi är en liten kommun har vi ett nära och personlig samarbete med dessa.

  Läs mer

 • Undersköterska "Lillasyster" till hemsjukvården Askersund
  Du kommer arbeta tillsammans med hemsjukvårdens sjuksköterskor. Det kan innebära arbetsuppgifter som att lägga om komplicerade sår, byta och spola kateter, omkuff av peg, injektions givning av förfyllda sprutor så som fragmin, olika kontroller så som blodtryck och p-glukos. Förbereda och följa upp vid utprovning av tex inkontinenshjälpmedel.

  Du kommer vara en hjälp till att utföra senior alert, förberedelser inför läkemedelsgenomgångar ha ansvar för förråd samt rengöring av instrument. Lägga in vissa uppgifter i register så som senior alert, palliativa registret etc.
  Du kan även vara en hjälp vid hemgång från sjukhus tex möta upp och ta med läkemedel in till sjuksköterskan.

  Du kommer även att samverka med hela teamet inom hemsjukvården vilket innebär arbetsterapeut, enhetschef, sjuksköterska och omvårdnadspersonal.

  Arbetet innebär dagtid 7-16 måndag till fredag.

  Läs mer

 • Engagerade Undersköterskor sökes till hemtjänsten i Askersunds Kommun
  • Ge personlig vård och omsorg efter den enskildes behov.
  • Som kontaktman ska du ta ansvar för upprättande av genomförandeplaner och vara lyhörd och aktiv när det sker förändringar i vård och omsorgsbehovet.
  • Dokumentera i Life Care enligt socialtjänstlagen.
  • Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.
  • Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på uppdrag från sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

  Läs mer

 • Måltidsbiträde/städare till Sågarvallens förskola i Åsbro, 75%
  Ditt måltids- och städuppdrag är:
  • Att ge förskolan daglig service med måltider och städ.
  • Dagliga förekommande arbetsuppgifter inom städ som
  städning enligt städbeskrivning för planering av daglig städning,
  golvvård och storstädning m.m.
  • Dagliga förekommande arbetsuppgifter inom kök som delvis
  matlagning, varumottagning, disk, kontakter med gäster och
  verksamheter m.m.
  • Daglig produktionsplanering och uppföljning med
  tillagningskök
  • Egna ansvarsområden såsom ansvar för hygien och
  egenkontroll
  • Beställningsansvar gällande livsmedel och måltider från
  produktionsköket

  Läs mer

 • Askersunds kommuns söker förskollärare till Åmmebergs förskola
  Vi söker nu förskollärare till Åmmebergs förskola. Vill du eller är ni kanske två kollegor förskollärare som vill testa på att driva utvecklingen av förskolans utbildning och undervisning tillsammans.

  Förskolan är belägen i samma lokaler som Åmmebergs skola. Den ligger nära naturen , goda möjligheter att bygga upp en utomhusprofil finns. Det finns redan ett välbyggt vindskydd i anslutning till gården som väntar på att få tas i bruk.

  Brinner du/ni som förskollärare för andra inriktningar än utomhuspedagogik finns det möjligheter för dig att få arbeta med dessa. Åmmeberg erbjuder något för alla engagerade förskollärare.

  Är du/ni engagerade förskollärare som vill vara med och skapa en likvärdig förskola, då är du/ni välkommen till ett arbetslag där kollegialt lärande får ta plats. Tillsammans med kollegorna vidareutvecklar du/ni verksamheten så att alla barn får goda möjligheter att växa och utvecklas i en miljö som är rolig, trygg och lärorik.

  Vi söker dig som:
  * ser det pedagogiska rummets möjligheter både ute och inne
  * är intresserad, engagerad och en drivande medforskande pedagog.
  * professionellt och systematiskt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar förskolans utbildning och undervisning.
  * organiserar och strukturerar verksamheten så att den utmanar barnens förmågor.
  * har god samarbetsförmåga med både barn och vuxna.
  * är intresserad av att arbeta med förskolans systematiska kvalitetsarbete och är väl förtrogen med förskolans styrdokument.

  Vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt, likväl som tillsammans i arbetslag. Att du har god social förmåga och är en ansvarsfull person.

  Askersunds kommun erbjuder:
  * friskvårdsbidrag
  * pedagogiska luncher
  * fem kommungemensamma planeringsdagar/år

  Läs mer

 • Sjöängsskolan söker lärare i svenska
  Sjöängsskolan söker just nu en legitimerad lärare med behörighet att undervisa åk 7-9 i svenska gärna i kombination med något annat ämne.
  Vi söker dig som är en tydlig pedagogisk ledare som aktivt arbetar med att nå varje elev. Du har även förmågan att skapa goda relationer med både elever och vårdnadshavare.
  Som lärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag med övriga kollegor på skolan. Du förväntas aktivt bidra till både skolans och arbetslagets utveckling genom att delta i olika konferenser och annat utvecklingsarbete. Vi jobbar aktivt med lärmiljöer, trygghet och studiero just nu.

  Huvudsakliga arbetsuppgifter:
  - Planera, genomföra och utvärdera din undervisning
  - Mentorskap
  - Skapa goda förutsättningar för en god lärmiljö
  - Kontinuerligt arbeta med bedömning
  - Vara delaktig i skolans utvecklingsprocesser
  - Arbeta och dokumentera i de system som finns i verksamheten
  - Arbeta aktivt med skolans värdegrund


  Vi söker dig som har goda ämneskunskaper och förmågan att pedagogiskt kunna förmedla dem. Som lärare hos oss är det viktigt att du har en god förståelse för hur elever tar till sig kunskap, samt att alla har olika förutsättningar. Du har en förmåga att anpassa din undervisning utifrån gruppen, samt enskilda elevers behov och förutsättningar. Vi ser även att du kan samarbeta väl med andra och bidrar till en lugn och trygg skolmiljö. I samarbetet med kollegor kan även ingå att jobba ämnesövergripande i vissa moment.

  Du har en tydlig kommunikation med elever, föräldrar och övrig personal på skolan och har lätt för att skapa och bibehålla relationer med dessa. Vidare tar du ansvar för din uppgift och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samtidigt som du sätter upp och håller tidsramar. Du har förmågan att leda, motivera, skapa engagemang och delaktighet.

  Läs mer

 • Sjöängsskolan söker lärare i teknik gärna i kombination med annat ämne
  Sjöängsskolan söker just nu en legitimerad lärare med behörighet att undervisa åk 7-9 i teknik gärna i kombination med något annat ämne.
  Vi söker dig som är en tydlig pedagogisk ledare som aktivt arbetar med att nå varje elev. Du har även förmågan att skapa goda relationer med både elever och vårdnadshavare.
  Som lärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag med övriga kollegor på skolan. Du förväntas aktivt bidra till både skolans och arbetslagets utveckling genom att delta i olika konferenser och annat utvecklingsarbete. Vi jobbar aktivt med lärmiljöer, trygghet och studiero just nu.

  Huvudsakliga arbetsuppgifter:
  - Planera, genomföra och utvärdera din undervisning
  - Mentorskap
  - Skapa goda förutsättningar för en god lärmiljö
  - Kontinuerligt arbeta med bedömning
  - Vara delaktig i skolans utvecklingsprocesser
  - Arbeta och dokumentera i de system som finns i verksamheten
  - Arbeta aktivt med skolans värdegrund


  Vi söker dig som har goda ämneskunskaper och förmågan att pedagogiskt kunna förmedla dem. Som lärare hos oss är det viktigt att du har en god förståelse för hur elever tar till sig kunskap samt att alla har olika förutsättningar. Du har en förmåga att anpassa din undervisning utifrån gruppen samt enskilda elevers behov och förutsättningar. Vi ser även att du kan samarbeta väl med andra och bidrar till en lugn och trygg skolmiljö. I samarbetet med kollegor kan även ingå att jobba tillsammans ämnesövergripande i vissa moment.

  Du har en tydlig kommunikation med elever, föräldrar och övrig personal på skolan och har lätt för att skapa och bibehålla relationer med dessa. Vidare tar du ansvar för din uppgift och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samtidigt som du sätter upp och håller tidsramar. Du har förmågan att leda, motivera, skapa engagemang och delaktighet.

  Läs mer

 • Skolpsykolog till Askersund
  I Askersunds kommun arbetar barn- och elevhälsoteamen gemensamt för att utveckla det kommunövergripande främjande och förebyggande arbetet. Elevhälsoteamets medarbetare har sina arbetsplatser på kommunens olika skolområden. Kommunen har sex grundskolor fördelat på fem orter, samtliga elever möts i årskurs 7 i kommunens högstadieskola. Grundsärskolan årskurs 1-9 är förlagd till centralorten med lokaler i tätortens grundskolor. Din administrativa arbetsplats finns på en av kommunens grundskolor. Som skolpsykolog arbetar du tillsammans med skolledning, elevhälsoteam, lärare och pedagoger för att skapa goda lärmiljöer för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling.

  I rollen som skolpsykolog bidrar du till att stödja och utveckla skolornas kommunövergripande arbete med att skapa förutsättningar för utveckling och lärande. Dina arbetsuppgifter omfattar bl.a. kompetensutveckling, handledning och konsultation till elevhälsoteamen, lärare och pedagoger samt utredning och bedömning av enskilda elever.

  Läs mer

 • Askersunds förskolor söker barnskötare till Norra området
  Är du en barnskötare som ser möjligheterna i att utveckla barnskötarens viktiga uppdrag på förskolan och vara en del i det kollegiala lärandet så tveka inte att söka denna tjänst. Vi söker dig som kan arbeta med både de allra yngsta barnen som de äldsta barnen på förskolan.

  Vi söker dig som:
  *är intresserad, engagerad och drivande medforskande pedagog.
  *har god samarbetsförmåga med stora och små.
  *utvecklar goda, tillitsfulla relationer med föräldrar.
  *organiserar och strukturerar verksamheten så att den utmanar barnens förmågor, vilja att ta ansvar och utöva inflytande i verksamheten.
  *professionellt och medvetet planerar, genomför, dokumenterar och analyserar avdelningens verksamhet.
  *är intresserad att arbeta med förskolans systematiska kvalitetsutveckling.
  *är väl förtrogen med förskolans styrdokument.
  *är förtrogen med digitala verktyg.

  Vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt och tillsammans i arbetslag. Har god social förmåga och är en ansvarsfull person.

  Askersunds kommun erbjuder:
  * pedagogiska måndagar
  * arbetskläder till alla tillsvidareanställda
  * friskvårdsbidrag
  * pedagogiska luncher
  * fem kommungemensamma planeringsdagar/år

  Läs mer

 • Askersunds förskolor söker barnskötare till Södra området
  Är du en barnskötare som ser möjligheterna i att utveckla barnskötarens viktiga uppdrag på förskolan och vara en del i det kollegiala lärandet så tveka inte att söka denna tjänst. Vi söker dig som kan arbeta med både de allra yngsta barnen som de äldsta barnen på förskolan.

  Vi söker dig som:
  *är intresserad, engagerad och drivande medforskande pedagog.
  *har god samarbetsförmåga med stora och små.
  *utvecklar goda, tillitsfulla relationer med föräldrar.
  *organiserar och strukturerar verksamheten så att den utmanar barnens förmågor, vilja att ta ansvar och utöva inflytande i verksamheten.
  *professionellt och medvetet planerar, genomför, dokumenterar och analyserar avdelningens verksamhet.
  *är intresserad att arbeta med förskolans systematiska kvalitetsutveckling.
  *är väl förtrogen med förskolans styrdokument.
  *är förtrogen med digitala verktyg.

  Vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt och tillsammans i arbetslag. Har god social förmåga och är en ansvarsfull person.

  Askersunds kommun erbjuder:
  * pedagogiska måndagar
  * arbetskläder till alla tillsvidareanställda
  * friskvårdsbidrag
  * pedagogiska luncher
  * fem kommungemensamma planeringsdagar/år

  Läs mer

 • Askersunds kommun och Sågarvallens förskola söker förskollärare
  Är du en engagerad förskollärare som vill vara med och skapa en likvärdig förskola, då är du välkommen till ett arbetslag där kollegialt lärande får ta plats. Tillsammans med kollegorna vidareutvecklar du verksamheten så att alla barn får goda möjligheter att växa och utvecklas i en miljö som är rolig, trygg och lärorik.

  Vi söker dig som:
  * ser det pedagogiska rummets möjligheter både ute och inne
  * är intresserad, engagerad och en drivande medforskande pedagog.
  * professionellt och systematiskt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar förskolans utbildning och undervisning.
  * organiserar och strukturerar verksamheten så att den utmanar barnens förmågor.
  * har god samarbetsförmåga med både barn och vuxna.
  * är intresserad av att arbeta med förskolans systematiska kvalitetsarbete och är väl förtrogen med förskolans styrdokument.

  Vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt, likväl som tillsammans i arbetslag. Att du har god social förmåga och är en ansvarsfull person.

  Askersunds kommun erbjuder:
  * friskvårdsbidrag
  * pedagogiska luncher
  * fem kommungemensamma planeringsdagar/år

  Läs mer

 • Askersunds kommuns söker förskollärare till Mosippans förskola
  Är du en engagerad förskollärare som vill vara med och skapa en likvärdig förskola, då är du välkommen till ett arbetslag där kollegialt lärande får ta plats. Tillsammans med kollegorna vidareutvecklar du verksamheten så att alla barn får goda möjligheter att växa och utvecklas i en miljö som är rolig, trygg och lärorik.

  Vi söker dig som:
  * är ser det pedagogiska rummets möjligheter både ute och inne
  * är intresserad, engagerad och drivande medforskande pedagog.
  * professionellt och systematiskt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar förskolans utbildning och undervisning.
  * organiserar och strukturerar verksamheten så att den utmanar barnens förmågor.
  * har god samarbetsförmåga med både barn och vuxna.
  * är intresserad av att arbeta med förskolans systematiska kvalitetsarbete och är väl förtrogen med förskolans styrdokument.

  Vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt, likväl som tillsammans i arbetslag. Att du har god social förmåga och är en ansvarsfull person.

  Askersunds kommun erbjuder:
  * friskvårdsbidrag
  * pedagogiska luncher
  * fem kommungemensamma planeringsdagar/år

  Läs mer

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-05-22