Lediga jobb i Askersunds kommun

Bild på sjuksköterska

Här hittar du våra lediga jobb

Arbetsgivaren Askersunds kommun har ca 900 anställda delat på ca 145 olika yrken.Vi är en arbetsgivare som vill vara nytänkande och vill hitta vägar till att möjliggöra balans mellan arbete och fritid. Vi vill utvecklas tillsammans med engagerade medarbetare som känner stolthet över det vi gör!

 


 • Undersköterska Borgmästargården
  • Ge personlig vård och omsorg utifrån den enskildes individuella behov.
  • Som kontaktman planera och följa upp vården och omsorgen med individens behov i centrum.
  • Dokumentera i verkställighetsjournaler, genomförandeplaner och i våra verksamhetssystem.
  • Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.
  • utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation eller instruktion av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

  Läs mer

 • Speciallärare eller lärare med specialpedagogisk kompetens
  Vi söker nu speciallärare åk 1-6 till Norra rektorsområdet i Askersunds kommun.
  Norra rektorsområdet består av två F-6 skolor i Rönneshytta och Åsbro.

  I rollen som speciallärare på Rönneshytta och Åsbro skola ser vi att du självständigt och tillsammans med kollegorna utvecklar de bästa förutsättningarna för våra elevers lärande enligt gällande styrdokument.

  Vi söker lärare som;
  *är en inspirerande, flexibel och tydlig ledare.
  *arbetar för elevers nyfikenhet, inflytande och ansvar i undervisningen.
  *planerar, genomför, reflekterar och bedömer efter kunskapskriterierna i gällande läroplan.
  *är intresserad och engagerad i att utveckla skolans miljö för utveckling och lärande.
  *inspirerar och väcker elevers nyfikenhet att lära mer.
  *ansvarsfullt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar sitt arbete för fortsatt utveckling.
  *samverkar med vårdnadshavare och andra professioner för elevernas lärande och mående.

  Läs mer

 • Kombinationstjänst Städsamordnare, administration/städ 50/50
  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:

  1. Personalfrågor omfattande:
  Personalplanering på kort sikt (dagsplanering vid sjukdom och vård av barn)
  Personalplanering på lång sikt (schemaläggning, semesterplanering, vikarier vid annan ledighet)
  Deltagande vid strategisk personalplanering
  Vikarietillsättning (timanställningar)
  Handläggning vid rekrytering av personal
  Personaladministration ( á ajourhållning av personalakter, dialog med centralt lönekontor)

  2. Städfrågor omfattande:
  Städberäkningar i dataprogram
  Inköp av städmaterial

  3. Ekonomifrågor omfattande:
  Sammanställning av fakturaunderlag och utförande av fakturering
  Kontering och granskning av leverantörsfakturor

  4. Löpande städ, storstäd och golvvård. I ditt ansvar ingår också att
  självständigt planera för ditt arbete.

  Läs mer

 • Vik. speciallärare eller lärare med specialpedagogisk kompetens
  Vi söker nu speciallärare åk 1-6 till Norra rektorsområdet i Askersunds kommun.
  Norra rektorsområdet består av två F-6 skolor i Rönneshytta och Åsbro.

  I rollen som speciallärare på Rönneshytta och Åsbro skola ser vi att du självständigt och tillsammans med kollegorna utvecklar de bästa förutsättningarna för våra elevers lärande enligt gällande styrdokument.

  Vi söker lärare som;
  *är en inspirerande, flexibel och tydlig ledare.
  *arbetar för elevers nyfikenhet, inflytande och ansvar i undervisningen.
  *planerar, genomför, reflekterar och bedömer efter kunskapskriterierna i gällande läroplan.
  *är intresserad och engagerad i att utveckla skolans miljö för utveckling och lärande.
  *inspirerar och väcker elevers nyfikenhet att lära mer.
  *ansvarsfullt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar sitt arbete för fortsatt utveckling.
  *samverkar med vårdnadshavare och andra professioner för elevernas lärande och mående.

  Läs mer

 • Fritidspedagog/Lärare i fritidshem till Närlundaskolan
  Som fritidspedagog på Närlundaskolan består arbetsuppgifterna av att planera, genomföra och skapa en trygg och lärorik miljö utifrån läroplanen där eleverna, deras lärande och utveckling står i centrum. Du ansvarar tillsammans med ditt arbetslag för den pedagogiska verksamheten på fritidshemmet och samverkar med skolan under skoldagen, där rastaktiviteter är en stor del. Du känner dig trygg i din yrkesroll och genom lust, mod och engagemang i ditt arbete sätter du elevernas trygghet och kunskapsutveckling i fokus.
  Läs mer

 • Grundskollärare 4-6 till Närlundaskolan
  I din roll som lärare hos oss arbetar du nära dina kollegor med en strävan efter att alla elever ska nå kunskapsmålen och känna glädje och trygghet i skolan. Du är en tydlig ledare och en flexibel person, öppen för nya idéer. Du gillar att dela med dig av dina egna idéer och erfarenheter. Du kan kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma elevernas kunskapsutveckling. I arbetet ingår det att ha föräldrakontakter och dokumentation är en naturlig del av vardagen.

  Du kommer att få möjlighet att medverka på ämnesnätverksträffar på skolan samt kommungemensamma nätverksträffar.

  Läs mer

 • Arbetsterapeut till kommunal vård och omsorg
  Arbetsterapeutens uppgifter är bland annat:
  - Arbetsterapeutiska bedömningar, rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning.
  - Medverka vid vårdplaneringar och teamträffar.
  - Handledning av personal.
  - Datadokumentation i Procapita+.
  Vi använder oss av kvalitetsregister för att ge våra patienter säker vård av god kvalité.

  Som arbetsterapeut kommer du att samarbeta och kommunicera med interna och externa aktörer, då vi är en liten kommun har vi ett nära och personlig samarbete med dessa.

  Läs mer

 • Distriktsjuksköterska/sjuksköterska till Hemsjukvård
  Sjuksköterskans uppgifter är att:
  - Ansvara för hälso-och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå där vår största målgrupp är äldre multisjuka. Vårt grundläggande synsätt är att befrämja hälsa och stödja det friska
  - Utföra självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser.
  - Arbeta preventivt för att upprätthålla hälsa.
  - Arbeta med dokumentation och avvikelser i Procapita.
  - Arbeta i vårt digitalt signeringsprogram, Appva.
  - Delegera och handleda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsinsatser.

  Som sjuksköterska kommer du att samarbeta och kommunicera med interna och externa aktörer, då vi är en liten kommun har vi ett nära och personlig samarbete med dessa.
  Vi använder oss av kvalitetsregister för att ge våra patienter säker vård av god kvalité

  Läs mer

 • Timvikarier till måltidsavdelningen
  Sedvanliga arbetsuppgifter inom storkök och städverksamhet
  Läs mer

 • Korttidsvikarier till barnomsorg och skola
  Vi söker dig som vill arbeta som korttidsvikarie inom barnomsorg och skola. Det innebär att du kan ställa upp och jobba med kort varsel när verksamheterna behöver det, pga sjukdom, föräldraledighet och annan oplanerad frånvaro. Vi arbetar med datasystemet TimecarePool. Det innebär att du anger i datasystemet när du kan och vill jobba och sen blir du bokad via SMS om verksamheterna behöver en vikarie.
  Vi söker vikarier både till förskola, fritidshem samt grundskola.

  Läs mer

 • Timvikarier vård/omsorg 5 2021
  Askersunds kommun söker nu fler timvikarier till ett av Sveriges viktigaste jobb inom vård-och omsorg.
  Vi söker undersköterskor, stödassistenter, personliga assistenter och vårdbiträden med ett genuint intresse för att arbeta med människor.
  Du kommer i ditt arbete att vara en hjälpande hand i vardagen till personer med olika typer av behov. Du erbjuds ett omväxlande arbete med möjlighet till personlig utveckling.
  Vi ser fram mot att få din ansökan!

  Läs mer

 • Ledsagare och kontaktperson med teckenspråk
  Teckenspråkigt Ledsagaruppdrag på 2 h/vecka och kontaktpersonsuppdrag på ca 3h/besök.
  Läs mer

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-05-22