Lediga jobb i Askersunds kommun

Bild på sjuksköterska

Här hittar du våra lediga jobb

Arbetsgivaren Askersunds kommun har ca 900 anställda delat på ca 145 olika yrken.Vi är en arbetsgivare som vill vara nytänkande och vill hitta vägar till att möjliggöra balans mellan arbete och fritid. Vi vill utvecklas tillsammans med engagerade medarbetare som känner stolthet över det vi gör!

 

 • 2019-11-15
  Arbetsterapeut
  Som arbetsterapeut i kommunen kommer du att arbeta utifrån Hälso- och sjukvårdens intensioner och kommunens mål och riktlinjer. Här arbetar arbetsterapeuter och sjuksköterskor i team tillsammans med övrig personal med vårdtagaren i centrum.
  Vi är en liten grupp arbetsterapeuter, 7 st, med mycket gott samarbete.
  Du kommer att arbeta mot särskilt boende, hemtjänst, LSS, Funktionsstöd och även primärvårdens patienter.
  Arbetsterapeutens uppgifter är bl.a. att:
  - Medverka vid vårdplaneringar och teamträffar.
  - Samarbeta både internt och externt.
  - Arbetsterapeutiska bedömningar, rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning.
  - Handledning av personal.
  - Datadokumentation i Procapita+.
  Vi använder oss av kvalitetsregister för att ge våra patienter säker vård av god kvalité.
  I denna tjänst ingår ev. systemansvar för Procapita.

  Läs mer
 • 2019-11-12
  Lärare i fritidshem/fritidspedagog till Närlundaskolan
  Vi söker Dig som är utbildad fritidspedagog/lärare i fritidshem, alternativt har en annan utbildning med inriktning mot barn och utbildning. Du samverkar med vårdnadshavare och personal på fritidshem och skola och driver en verksamhet som hjälper barnen att bli trygga, kreativa och nyfikna.

  Som fritidslärare/fritidspedagog på Närlundaskolan består arbetsuppgifterna av att planera, genomföra samt skapa en trygg och lärorik miljö utifrån läroplanen där eleverna, deras lärande och utveckling står i centrum. Som fritidslärare/fritidspedagog har du ansvar både enskilt och tillsammans med arbetslaget för den pedagogiska verksamheten på fritids. Du känner dig trygg i din yrkesroll och genom lust, mod och engagemang i ditt arbete sätter du elevernas trygghet och kunskapsutveckling i fokus.

  Du kommer i ditt arbete att delta i nätverksträffar för all personal inom fritidshemmet, dels på Närlundaskolan, dels i hela kommunen.

  Askersunds kommun jobbar med ett friskvårds- och hälsoperspektiv. Som ett led i detta får du friskvårdskuponger varje år.

  Läs mer
 • 2019-11-06
  Utvecklingsledare till socialförvaltningen
  Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med utveckling och är en person som trivs i en omväxlande roll. Du ingår i förvaltningens utvecklingsenhet. Som utvecklingsledare har du uppgiften att biträda Socialchefen med administration, bereda och föredra ärenden för beslut. Du förväntas även att självständigt arbeta med planering, utredning och ärendeberedning inom socialförvaltningen, vilket t.ex. innebär arbete med att ta fram och utarbeta olika typer av underlag. Du kommer att assistera vid utredningsuppdrag av vikt för verksamhetens utveckling, samt ansvara för uppföljning av verksamheterna inom nämndens ansvarsområde. Ansvar för intranät och hemsida ingår i tjänsten. Utvecklingsledaren är objektsspecialist och processledare för ledningssystemet vilket bl.a. innebär att utveckla ledningssystemet och att hålla det aktuellt samt att arbeta med processkartläggning utifrån verksamheternas behov.

  I ditt uppdrag som utvecklingsledare ska du vid behov föredra ärenden i socialnämnden och i nämndens arbetsutskott. Du kommer att delta i olika permanenta eller tillfälliga grupper inom förvaltningen och många gånger också ha rollen som sekreterare. Du förväntas att genom ditt arbete och ditt engagemang bidra till att utveckla verksamheten och vi har höga ambitioner gällande verksamhetens utveckling och kvalitetssäkringen av vårt arbete. Din roll innebär varierande arbetsuppgifter som möjliggör för personlig utveckling inom ramarna för ditt uppdrag.

  Läs mer

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-05-22