Lediga jobb i Askersunds kommun

Bild på sjuksköterska

Här hittar du våra lediga jobb

Arbetsgivaren Askersunds kommun har ca 900 anställda delat på ca 145 olika yrken.Vi är en arbetsgivare som vill vara nytänkande och vill hitta vägar till att möjliggöra balans mellan arbete och fritid. Vi vill utvecklas tillsammans med engagerade medarbetare som känner stolthet över det vi gör!

 


 • Skolintendent
  Som skolintendent kommer du att ingå i rektors ledningsorganisation, arbeta nära och samarbeta med rektor för att utveckla områdets grundskolor, fritidshem och grundsärskolan.
  Skolintendentens arbetsuppgifter är bland annat att ansvara för elevadministration, personaladministration, fakturor, ekonomi, statistik, systematiskt arbetsmiljöarbete, dokumenthantering mm.
  Du kommer att vara en viktig del av skolan, fritidshemmens och särskolan, därför värdesätts även din förmåga att ha god kommunikation och ett professionellt förhållningssätt med så väl elever, vårdnadshavare och personal.
  Kommunens skolintendenter som grupp, arbetar för att ta tillvara varandras spetskompetenser och för att utveckla arbetssätt och metoder genom regelbundna träffar.
  I arbetet som skolintendent är det viktigt att kunna hålla flera projekt igång samtidigt, att du är strukturerad, stresstålig, serviceinriktad och kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

  Läs mer

 • Två detaljplanehandläggare
  Du kommer att arbeta med detaljplanering för våra tre kommuner Askersund, Lekeberg och Laxå. Du blir en viktig kugge i kommunernas utveckling och föredrar själv dina ärenden för kommunstyrelsen i aktuell kommun.

  Behovet av detaljplaner i våra tre kommuner är stort och vi utökar därför vårt planeringsteam med ytterligare detaljplanehandläggare/planarkitekter. Som planarkitekt kommer du arbeta självständigt med att pröva och föreslå en god och hållbar användning och utformning av olika platser. Du kommer att ha tätt samarbete med kollegor på förvaltningen, med byggherrar och medborgare.
  Du kommer jobba tillsammans med övriga i planeringsteamet som består av tre detaljplanehandläggare, en översiktsplanerare samt en mark- och exploateringsingenjör.

  Läs mer

 • Specialpedagog Närlundas förskolor
  Från och med augusti 2021 kommer förskolorna i Askersunds kommun ledas av ett nystartat team bestående av rektor, biträdande rektorer och ett barnhälsoteam för en god omsorg och en likvärdig utbildning med hög kvalitet för våra yngsta medborgare. Med anledning av detta söker vi nu en specialpedagog till vårt barnhälsoteam riktat mot förskolan.
  Är du vår nya kollega? Är du en engagerad person som vill vara med och påverka framtiden till det bättre? Vår vision är att Askersunds kommun skall erbjuda varje barn och ungdom en förskola och skola som gör att framtiden är till för alla. En framtid fylld av möjligheter.
  Du kommer tillsammans med rektor, biträdande rektorer, specialpedagog och kurator ingå som en viktig del i förskolans ledningsteam. Med fokus på förebyggande och främjande insatser kommer du arbeta både på organisations-, grupp-och individnivå. Vi ser dig som en viktig del i vårt arbete med att skapa en lärmiljö för våra barn och en förutsättning för att erbjuda en förskola för alla. Detta innebär bland annat att genomföra utredningar och handleda personal med utgångspunkt från läroplanernas mål.
  Du kommer att ha ett nära samarbete med pedagoger, vårdnadshavare såväl som socialtjänsten, BVC-sköterska, -läkare och-psykolog.
  Genom den centrala elevhälsan arbetar kommunens specialpedagoger som grupp för att tillvarata varandras spetskompetenser och för att utveckla arbetssätt och metoder genom regelbundna träffar i ett 1-16 års perspektiv.

  Bultar ditt hjärta lite extra nu, hoppas vi att du skickar in din ansökan till oss.

  Läs mer

 • Barnskötare till förskola, Norra området
  Vi söker dig som är barnskötare och som tycker om att arbeta med barn i åldrarna 1-5 år. Tillsammans med kollegor på förskolan är du med och vidareutvecklar verksamheten så att barnen får de bästa förutsättningar för utveckling och lärande.
  Vi söker dig som:
  *är intresserad, engagerad och drivande medforskande pedagog.
  *har god samarbetsförmåga med stora och små.
  *utvecklar goda, tillitsfulla relationer med föräldrar.
  *organiserar och strukturerar verksamheten så att den utmanar barnens förmågor, vilja att ta ansvar och utöva inflytande i verksamheten.
  *professionellt medvetet planerar, genomför, dokumenterar och analyserar utbildningssituationer i verksamheten.
  *är intresserad att arbeta med förskolans systematiska kvalitetsutveckling.
  *är väl förtrogen med förskolans styrdokument.

  Vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt och tillsammans i arbetslag. Har god social förmåga och är en ansvarsfull person.

  Läs mer

 • Distriktsjuksköterskor/sjuksköterskor till Hemsjukvård och SÄBO
  Sjuksköterskans uppgifter är att:
  - Ansvara för hälso-och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå där vår största målgrupp är äldre multisjuka. Vårt grundläggande synsätt är att befrämja hälsa och stödja det friska
  - Utföra självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser.
  - Arbeta preventivt för att upprätthålla hälsa.
  - Arbeta med dokumentation och avvikelser i Procapita.
  - Arbeta i vårt digitalt signeringsprogram, Appva.
  - Delegera och handleda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsinsatser.
  Som sjuksköterska kommer du att samarbeta och kommunicera med interna och externa aktörer, då vi är en liten kommun har vi ett nära och personlig samarbete med dessa.
  Vi använder oss av kvalitetsregister för att ge våra patienter säker vård av god kvalité.

  Läs mer

 • 2 tjänster Natt Smedsgården
  Omvårdnad och service
  • Upprätta, följa upp och utvärdera genomförandeplaner.
  • Du arbetar med kontaktansvar och ett nära teamarbete.
  • Dokumentation och använda digitala verktyg
  • Utföra hälso- sjukvårdsuppgifter enligt ordination utifrån delegering.
  • Rehabiliterande insatser
  • Samverka mellan professioner och i utvecklingsarbete

  Läs mer

 • Undersköterska till natten på Borgmästargården
  • Ge personlig vård och omsorg utifrån den enskildes individuella behov.
  • Som kontaktperson planera och följa upp vården och omsorgen med individens behov i centrum.
  • Dokumentera i verkställighetsjournaler, genomförandeplaner och i våra verksamhetssystem.
  • Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.
  • Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation eller instruktion av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

  Läs mer

 • Gruppledare för Tvätteriavdelning
  Vi söker en gruppledare till AME:s tvätteri, som deltar i det operativa arbetet tillsammans med deltagarna som är placerade där. Verksamheten har som uppdrag att tvätta textilier åt alla kommunens socialförvaltning, som ex. brukartvätt och personalkläder. Du kommer ansvara för arbetsledning för ca 10 personer och ha hand om resursplanering och administration mot våra uppdragsgivare. Arbetet sker i nära samarbete med övriga gruppledare inom AME.
  Läs mer

 • Grundskollärare 4-6, Norra rektorsområdet
  Vi söker nu grundskollärare år 4-6 till Norra rektorsområdet i Askersund.

  Norra rektorsområdet består av två F-6 skolor i Åsbro och Rönneshytta.

  I din roll som lärare hos oss arbetar du nära dina kollegor med en strävan efter att alla elever ska nå kunskapsmålen och känna glädje och trygghet i skolan. Du är en tydlig ledare och en flexibel person, öppen för nya idéer. Du gillar att dela med dig av dina egna ideér och erfarenheter. Du kan kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma kunskapsutvecklingen hos eleverna.

  I arbetet ingår det att ha föräldrakontakter och dokumentation är en naturlig del av vardagen.

  Du kommer att få möjlighet att medverka på ämnesnätverksträffar på norra rektorsområdet samt kommungemensamma nätverksträffar.

  Läs mer

 • Grundskollärare F-3, Norra rektorsområdet
  Vi söker nu grundskollärare år F-3 till Norra rektorsområdet i Askersund.

  Norra rektorsområdet består av två F-6 skolor i Åsbro och Rönneshytta.

  I din roll som lärare hos oss arbetar du nära dina kollegor med en strävan efter att alla elever ska nå kunskapsmålen och känna glädje och trygghet i skolan. Du är en tydlig ledare och en flexibel person, öppen för nya idéer. Du gillar att dela med dig av dina egna ideér och erfarenheter. Du kan kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma kunskapsutvecklingen hos eleverna.

  I arbetet ingår det att ha föräldrakontakter och dokumentation är en naturlig del av vardagen.

  Du kommer att få möjlighet att medverka på ämnesnätverksträffar på norra rektorsområdet samt kommungemensamma nätverksträffar.

  Läs mer

 • Timvikarier Personliga assistenter
  Askersunds kommun söker nu timvikarier till ett av Sveriges viktigaste jobb inom personlig assistans.
  Vi söker personliga assistenter (undersköterskor eller stödassistenter) med ett genuint intresse för att arbeta med människor som vill arbeta vid behov då korttidsfrånvaro uppstår hos ordinarie personal.
  Du kommer i ditt arbete vara en hjälpande hand i vardagen till personer med olika typer av behov. I arbetet ingår allt från personlig omvårdnad, medicinska insatser, hjälp vid måltider, att sköta ett hem, inköp, vid fritidsaktiviteter, träning och hjälp att kommunicera samt övriga rehabiliterande och habiliterande insatser. Hos vissa brukare förekommer nattarbete i form av jour, hos andra förekommer vaket nattarbete. Ensamarbete förekommer.
  Vi använder oss av IT-systemet Timecare Pool där du själv anger när du kan och vill arbeta och där du kan anmäla intresse för olika vikariat. Vi skickar även ut förfrågningar om arbete via SMS. Verksamhetens vikariebeställningar och din tillgänglighet matchas sedan ihop av IT-systemet efter olika prioriteringar.
  Vi ser fram mot att få din ansökan!

  Läs mer

 • Stödassistent till Ekbackens gruppbostad
  Som stödassistent är din uppgift att planera, dokumentera, genomföra och utvärdera verksamhetens arbete, t ex individuella genomförandeplaner och rutinbeskrivningar. Du stödjer brukaren i det dagliga livet utifrån behov och individuella mål.

  Det finns en Boda-verksamhet på boendet, vilket innebär att man även kan bli schemalagd där.

  Tillsammans med kollegor arbetar du utifrån ett strukturerat och pedagogiskt arbetssätt. Du samverkar även med andra yrkesprofessioner och utför via delegation medicinska, rehabiliterande och habiliterande insatser samt läkemedelshantering. Serviceuppgifter som städning, tvätt och inköp ingår också i det vardagliga arbetet. Du samverkar med anhöriga/godman enligt gällande rutin.

  Läs mer

 • Lärare/speciallärare till förskoleklass, låg - och mellanstadiet i Hammars och Åmmebergs skola
  I rollen som lärare eller speciallärare på Hammars och Åmmebergs skola ser vi att du, självständigt och tillsammans med kollegorna utvecklar de bästa förutsättningarna för våra elevers lärande enligt gällande styrdokument.
  Vi söker lärare som;
  *är en inspirerande, flexibel och tydlig ledare
  *arbetar för elevers nyfikenhet, inflytande och ansvar i undervisningen.
  *planerar, genomför, reflekterar och bedömer efter kunskapskriterierna i gällande läroplan.
  *är intresserad och engagera i att utveckla skolans miljö för utveckling och lärande.
  *inspirerar och väcker elevers nyfikenhet att lära mer.
  *ansvarsfullt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar sitt arbete för fortsatt utveckling.
  *samverkar med vårdnadshavare och andra professioner för elevernas lärande och mående.

  Läs mer

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-05-22