Lediga jobb i Askersunds kommun

Bild på sjuksköterska

Här hittar du våra lediga jobb

Arbetsgivaren Askersunds kommun har ca 900 anställda delat på ca 145 olika yrken.Vi är en arbetsgivare som vill vara nytänkande och vill hitta vägar till att möjliggöra balans mellan arbete och fritid. Vi vill utvecklas tillsammans med engagerade medarbetare som känner stolthet över det vi gör!

 


 • Miljöinspektör med fokus på handläggning av enskilda avlopp
  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är tillsyn på enskilda avlopp. Du kommer vara en del kommunernas miljöarbete. Arbetet med tillsyn sker i team och tillsammans hjälps man åt att fylla målen i verksamhetsplanen. Du får jobba både självständigt och i grupp samt ansvara för att ge service och rådgivning till olika delar av våra kommuner och dess invånare, tjänstemän, företag och politiker. Vi har en flexibel organisation vilket innebär att att arbetsuppgifterna med tiden kan komma att förändras. Att arbeta digitalt är en självklarhet för dig och du har en god datorvana.
  Läs mer

 • Medarbetare till kommunens reception
  Arbetet går ut på att ge snabb och bra service både till allmänheten och internt till kollegor. Exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
  • Ta emot besökare och hjälpa dem tillrätta
  • Svara i kommunens växel och hjälpa allmänheten i kontakten med kommunen
  • Internservice som till exempel bokning av bilar, sammanträdesrum och andra delade resurser
  • Sortering av mejl och post
  • Fakturahantering

  Receptionen ansvarar också för administration av inpasseringssystem, telefonisystem, abonnemang och telefoner. Anställningen är tidsbegränsad under den tid vi ser över receptionens roll i ett längre perspektiv.

  Läs mer

 • Sjöängsskolan 7-9 söker resursperson/er
  Som elevassistent/resursperson på Sjöängsskolan kan ditt uppdrag vara att arbeta med enskilda elever som är i behov av extra stöd utifrån ett åtgärdsprogram. Ditt uppdrag kan också bestå i att stötta upp i en klass samt finns ute på raster.

  Som elevassistent/resursperson utgår du från direktiv från åtgärdsprogram, eleven/elevernas individuella studieplaner samt lärarens anvisningar.

  Arbetsuppgifterna för en elevassistent/resursperson kan variera och är mycket omväxlande. Ibland kan arbetsuppgifterna vara omvårdande så som att assistera eleverna med att ta sig runt i skolan samt påminna om medicinering.

  Vid behov kan tid som lärarvikarie förekomma. Extra ersättning utgår vid dessa tillfällen.

  Denna annons avser två tjänster som elevassistent/resursperson.

  Läs mer

 • Distriktsjuksköterska/sjuksköterska till Smedsgården
  Sjuksköterskans uppgifter är att:
  - Ansvara för hälso-och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå där vår största målgrupp är äldre multisjuka. Vårt grundläggande synsätt är att befrämja hälsa och stödja det friska
  - Utföra självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser.
  - Arbeta preventivt för att upprätthålla hälsa.
  - Arbeta med dokumentation och avvikelser i Procapita.
  - Arbeta i vårt digitala signeringsprogram, Appva.
  - Delegera och handleda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsinsatser.

  Som sjuksköterska kommer du att samarbeta och kommunicera med interna och externa aktörer, då vi är en liten kommun har vi ett nära och personlig samarbete med dessa.
  Vi använder oss av kvalitetsregister för att ge våra patienter säker vård av god kvalité.

  Läs mer

 • Biträdande rektor
  I din roll som biträdande rektor är du underställd rektor och kommer att ha ett ledningsansvar. Tillsammans med övriga ledningsfunktioner arbetar vi för ett gemensamt tänk kring kvalitet, barnhälsa och mer övergripande stödstrukturer för att ge våra barn i Askersunds kommun det allra bästa. Utöver detta ingår övergripande uppdrag och administrativa ledningsuppgifter, du kommer ha verksamhetsansvar för 4 enheter i kommunen. I rollen ingår barn- och personalansvar för ditt verksamhetsområde. Resultat- och kvalitetsarbetet drivs i en kontinuerlig dialog med medarbetarna.

  Du förväntas att genom ditt arbete och ditt engagemang samt erfarenhet bidra till utveckling av det strategiska arbetet. I rollen som pedagogisk ledare arbetar du aktivt med förskolans värdegrund och uppsatta mål. Du både stödjer och utmanar pedagogerna i deras arbete för att främja kvaliteten på undervisningen och barnens utbildning. Rollen innefattar lednings-, utvecklings- och uppföljningsansvar. Uppföljning och utvecklingsarbete utgör en betydande del av arbetsuppgifterna och du förväntas aktivt driva utvecklingen framåt inom områdena pedagogik och systematiskt kvalitetsarbete.

  Läs mer

 • TIMVIKARIER till personlig assistans och funktionsstöd
  Som personlig assistent är din uppgift att stödja den assistansberättigade personen i det dagliga livet utifrån dennes beslut, behov och önskemål.
  - Du stöttar personen i kommunikation och i samverkan med dennes kontaktnät.
  - Du samverkar med andra yrkesprofessioner och på delegation utför du medicinska, rehabiliterande, habiliterande insatser samt läkemedelshantering på delegation eller egenvård.
  - Du hjälper personen med omvårdnad, förflyttningar, hemliv, fritid, sociala kontakter, vårdkontakter eller annat utifrån personens beslut .
  - Du dokumenterar, rapporterar tillbud och avvikelser samt ansvara för kontinuerligt arbete med genomförandeplaner.
  - Då arbetet som personlig assistent kan innebära ensamarbete bör känna dig trygg med detta.

  Intervjuer och anställning sker löpande - Vi välkomnar din ansökan redan idag!

  Läs mer

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-05-22