Lediga jobb i Askersunds kommun

Bild på sjuksköterska

Här hittar du våra lediga jobb

Arbetsgivaren Askersunds kommun har ca 900 anställda delat på ca 145 olika yrken.Vi är en arbetsgivare som vill vara nytänkande och vill hitta vägar till att möjliggöra balans mellan arbete och fritid. Vi vill utvecklas tillsammans med engagerade medarbetare som känner stolthet över det vi gör!

 


 • Sjöängsskolan 7-9 söker lärare i spanska i kombination med annat ämne
  Vi söker en legitimerad lärare med behörighet i spanska i kombination med något annat ämne.
  Som lärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag med övriga kollegor på skolan. Du förväntas aktivt bidra till både skolans och arbetslagets utveckling genom att delta i olika konferenser och annat utvecklingsarbete. Vi jobbar aktivt med lärmiljöer, trygghet och studiero just nu.

  Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  -Planera, genomföra och utvärdera din undervisning
  -Mentorskap
  -Skapa goda förutsättningar för en god lärmiljö
  -Kontinuerligt arbeta med bedömning
  -Vara delaktig i skolans utvecklingsprocesser
  -Arbeta och dokumentera i de system som finns i verksamheten

  Vi söker dig som har goda ämneskunskaper och förmågan att pedagogiskt kunna förmedla dem. Som lärare hos oss är det viktigt att du har en god förståelse för hur elever tar till sig kunskap samt att alla har olika förutsättningar. Du har en förmåga att anpassa din undervisning utifrån gruppen samt enskilda elevers behov och förutsättningar. Vi ser även att du kan samarbeta väl med andra och bidrar till en lugn och trygg skolmiljö.

  Du har en tydlig kommunikation med elever, föräldrar och övrig personal på skolan och har lätt för att skapa och bibehålla relationer med dessa. Vidare tar du ansvar för din uppgift och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samtidigt som du sätter upp och håller tidsramar. Du har förmågan att leda, motivera, skapa engagemang och delaktighet.

  Läs mer

 • Grundskollärare 4-6, Norra rektorsområdet
  Vi söker nu grundskollärare år 4-6 till Norra rektorsområdet i Askersunds kommun.

  Norra rektorsområdet består av två F-6 skolor med fritidshem, en i Åsbro och en i Rönneshytta samt fritidshem i Snavlunda.

  I din roll som lärare hos oss arbetar du nära dina kollegor med en strävan efter att alla elever ska nå kunskapsmålen och känna glädje och trygghet i skolan. Du är en tydlig ledare och en flexibel person, öppen för nya idéer. Du gillar att dela med dig av dina egna idéer och erfarenheter. Du kan kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma kunskapsutvecklingen hos eleverna.

  I arbetet ingår det att ha föräldrakontakter och dokumentation är en naturlig del av vardagen.

  Du kommer att få möjlighet att medverka på ämnesnätverksträffar på norra rektorsområdet samt kommungemensamma nätverksträffar.

  Läs mer

 • Askersunds förskolor söker förskollärare till Sågarvallens förskola
  Är du en engagerad förskollärare eller snart färdig förskollärare som vill vara med och skapa en likvärdig förskola, då är du välkommen till ett arbetslag där kollegialt lärande får ta plats. Tillsammans med kollegor på förskolan är du med och vidareutvecklar verksamheten så att barnen får de bästa förutsättningar för utveckling och lärande.

  Vi söker dig som:
  * är intresserad av att arbeta med förskolans systematiska kvalitetsarbete och är väl förtrogen med förskolans styrdokument.
  *är en inlyssnande pedagog som utmanar barnen vidare i deras frågor och funderingar så att de får en en tilltro till sin egen och andras förmåga.
  *har god samarbetsförmåga med stora och små.
  *lägger stor vikt vid att utveckla goda, tillitsfulla relationer med barn och föräldrar.
  * ser det pedagogiska rummets möjligheter både ute och inne
  * professionellt och systematiskt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar förskolans utbildning och undervisning.
  * organiserar och strukturerar verksamheten så att den gagnar barnen trygghet och utveckling samt personalens arbetsmiljö.

  Vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt, likväl som tillsammans i arbetslag. Att du har god social förmåga och är en ansvarsfull person.

  Läs mer

 • Socionom till barn och familj - Barnföljare/utredare
  Du kommer ingå i en liten arbetsgrupp där målsättningen är att varje enskilt barn ska växa upp under trygga förhållanden. Vi arbetar aktivt för barnens och familjernas delaktighet. Vi hjälps vi åt i alla delar inom verksamheten.

  Nu söker vi dig som gärna vill arbeta med placerade barn och ungdomar. I rollen som barnföljare innebär det att du på ett aktivt och flexibelt sätt har ett ansvar för kontakterna med barnet under placeringen med fokus på barnet och den unges intresse. Vi arbetar aktivt för barnens delaktighet med fokus på barnens bästa och med en målsättningen att varje enskilt barn ska växa upp under trygga förhållanden. Är du vår nya medarbetare så har du stor möjlighet att påverka din arbetssituation och möjlighet till andra uppdrag inom enheten, såsom arbete med mottagning, utredning och andra insatser.

  Individ- och familjeomsorgens enhet, Barn och familj, har sin arbetsplats på Familjens hus i Askersund. Arbetet sker i nära samverkan med kollegor inom IFO, öppenvården och Familjecentralen. Du ges möjlighet till regelbunden handledning och vidareutveckling, tillgänglig arbetsledning samt stöd och utbyte från erfarna kollegor.

  Läs mer

 • Städare till Resursgruppen, 100%
  Tjänsten är 100% i resursgruppen och du blir bokad via timepool.
  Du kommer att arbeta med löpande städ, storstäd samt golvvård.
  I ditt ansvar ingår också att själv kunna planera ditt arbete.
  Du ska också vara flexibel och snabbt kunna ställa om arbetet om behovet uppstår.

  Läs mer

 • Askersunds kommuns förskolor söker förskollärare och barnskötare
  Är du en engagerad förskollärare eller snart färdig förskollärare som vill vara med och skapa en likvärdig förskola, då är du välkommen till ett arbetslag där kollegialt lärande får ta plats. Tillsammans med kollegor på förskolan är du med och vidareutvecklar verksamheten så att barnen får de bästa förutsättningar för utveckling och lärande.

  Vi söker dig som:
  * är intresserad av att arbeta med förskolans systematiska kvalitetsarbete och är väl förtrogen med förskolans styrdokument.
  *är en inlyssnande pedagog som utmanar barnen vidare i deras frågor och funderingar så att de får en en tilltro till sin egen och andras förmåga.
  *har god samarbetsförmåga med stora och små.
  *lägger stor vikt vid att utveckla goda, tillitsfulla relationer med barn och föräldrar.
  * ser det pedagogiska rummets möjligheter både ute och inne
  * professionellt och systematiskt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar förskolans utbildning och undervisning.
  * organiserar och strukturerar verksamheten så att den gagnar barnen trygghet och utveckling samt personalens arbetsmiljö.

  Vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt, likväl som tillsammans i arbetslag. Att du har god social förmåga och är en ansvarsfull person.

  Läs mer

 • Sjöängsskolan 6-9 söker lärare i spanska
  Vi söker en legitimerad lärare med behörighet i spanska.
  Som lärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag med övriga kollegor på skolan. Du förväntas aktivt bidra till både skolans och arbetslagets utveckling genom att delta i olika konferenser och annat utvecklingsarbete. Vi jobbar aktivt med lärmiljöer, trygghet och studiero.

  Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  -Planera, genomföra och utvärdera din undervisning
  -Skapa goda förutsättningar för en god lärmiljö
  -Kontinuerligt arbeta med bedömning
  -Vara delaktig i skolans utvecklingsprocesser
  -Arbeta och dokumentera i de system som finns i verksamheten

  Vi söker dig som har goda ämneskunskaper och förmågan att pedagogiskt kunna förmedla dem. Som lärare hos oss är det viktigt att du har en god förståelse för hur elever tar till sig kunskap samt att alla har olika förutsättningar. Du har en förmåga att anpassa din undervisning utifrån gruppen samt enskilda elevers behov och förutsättningar. Vi ser även att du kan samarbeta väl med andra och bidrar till en lugn och trygg skolmiljö.

  Du har en tydlig kommunikation med elever, föräldrar och övrig personal på skolan och har lätt för att skapa och bibehålla relationer med dessa. Vidare tar du ansvar för din uppgift och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samtidigt som du sätter upp och håller tidsramar. Du har förmågan att leda, motivera, skapa engagemang och delaktighet.

  Läs mer

 • Miljöadministratör
  Som miljöadministratör är du en del av förvaltningens stab som samarbetar och avlastar varandra vid behov. Samtidigt jobbar du nära miljöchefen och miljöinspektörerna och har en central funktion för miljöavdelningen.

  Du har en registratorsroll vilket innebär att du registrerar nya ärenden och diarieför kompletteringar i befintliga ärenden i ärendehanteringssystemet ECOS. Du ser till att ECOS fungerar och utvecklas. Du sköter miljöavdelningens fakturering och tar fram statistik.

  Du är behjälplig med att lämna ut allmänna handlingar och svara på frågor från allmänhet och verksamhetsutövare. Vi har nyligen infört e-tjänster och du kommer vid behov stötta och guida sökanden att använda e-tjänsten. Du håller miljöavdelningens information på kommunens hemsida aktuell.

  Som anställd på förvaltningens stab får du också arbeta med andra administrativa uppgifter, uppdrag och utvecklingsprojekt.

  Läs mer

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2023-05-08