Lediga jobb i Askersunds kommun

Bild på sjuksköterska

Här hittar du våra lediga jobb

Arbetsgivaren Askersunds kommun har ca 900 anställda delat på ca 145 olika yrken.Vi är en arbetsgivare som vill vara nytänkande och vill hitta vägar till att möjliggöra balans mellan arbete och fritid. Vi vill utvecklas tillsammans med engagerade medarbetare som känner stolthet över det vi gör!

 


 • Skolsköterska
  Som skolsköterska i Askersunds kommun kommer du att vara en del av skolornas elevhälsoteam och samarbeta med rektor, vårdnadshavare, mentorer och arbetslag. I uppdraget som skolsköterska ansvarar du tillsammans med skolledning och det övriga elevhälsoteamet för att på bästa sätt bidra till elevernas välmående och för att skapa goda förutsättningar för elevernas hälsa och lärande. Du skall arbeta hälsofrämjande och förebyggande, följa basprogrammet med hälsoundersökningar och vaccinationer, organisera skolläkarmottagning, samt utföra enklare sjukvårdsinsatser.

  Du kommer att ingå i ett elevhälsoområde som innehåller Närlundaskolan, Hammars skola och Åmmebergs skola. I detta elevhälsoområde är ni två skolsköterskor och två kuratorer.

  Du ingår även i ett nätverk för kommunens skolsköterskor som grupp för att tillvarata varandras spetskompetenser och för att utveckla arbetssätt och metoder genom regelbundna träffar i ett 1-16 års perspektiv.

  Läs mer

 • Distriktsjuksköterska/sjuksköterska till Askersunds kommun Hemsjukvård
  Sjuksköterskans uppgifter är att:
  - Ansvara för hälso-och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå där vår största målgrupp är äldre multisjuka och vårt grundläggande synsätt är att befrämja hälsa och stödja det friska
  - Utföra självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser.
  - Arbeta preventivt för att upprätthålla hälsa.
  - Arbeta med dokumentation och avvikelser i Procapita.
  - Arbeta i vårt digitala signeringsprogram, Appva.
  - Delegera och handleda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsinsatser.

  Som sjuksköterska kommer du att samarbeta och kommunicera med interna och externa aktörer, då vi är en liten kommun har vi ett nära och personlig samarbete med dessa.
  Vi använder oss av kvalitetsregister för att ge våra patienter säker vård av god kvalité.

  Läs mer

 • Natt Distriktsjuksköterska/sjuksköterska till Hemsjukvård
  Sjuksköterskans uppgifter är att:
  - Ansvara för hälso-och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå där vår största målgrupp är äldre multisjuka. Vårt grundläggande synsätt är att befrämja hälsa och stödja det friska
  - Utföra självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser.
  - Arbeta preventivt för att upprätthålla hälsa.
  - Arbeta med dokumentation och avvikelser i Procapita.
  - Arbeta i vårt digitala signeringsprogram, Appva.
  - Delegera och handleda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsinsatser.

  Som sjuksköterska kommer du att samarbeta och kommunicera med interna och externa aktörer, då vi är en liten kommun har vi ett nära och personlig samarbete med dessa.
  Vi använder oss av kvalitetsregister för att ge våra patienter säker vård av god kvalité.

  Läs mer

 • Södra områdets förskolor söker barnskötare - förskollärare
  Vi söker dig som är förskollärare/barnskötare och som tycker om att arbeta med barn i åldrarna 1-5 år. Tillsammans med kollegor på förskolan är du med och vidareutvecklar verksamheten så att barnen får de bästa förutsättningar för utveckling och lärande.
  Vi söker dig som:
  *är intresserad, engagerad och drivande medforskande pedagog.
  *är en inlyssnande pedagog som utmanar barnen vidare i deras frågor och funderingar så att de får en en tilltro till sin egen och andras förmåga.
  *vill arbeta med utveckling och lärande i ett temainriktat arbetssätt som bidrar till barns förändrade kunnande.
  *har god samarbetsförmåga med stora och små.
  *utvecklar goda, tillitsfulla relationer med barn och föräldrar.
  *organiserar och strukturerar verksamheten så att den utmanar barnens förmågor, vilja att ta ansvar och utöva inflytande i verksamheten.
  *medvetet planerar, genomför, dokumenterar och analyserar utbildningssituationer i verksamheten.
  *är intresserad att arbeta med förskolans systematiska kvalitetsutveckling.
  *är väl förtrogen med förskolans styrdokument.

  Vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt och tillsammans i arbetslag. Har god social förmåga och är en ansvarsfull person.

  Läs mer

 • Askersunds kommun söker barnskötare till förskolan Kristinagården
  Vi söker dig som är arabisktalande, utbildad barnskötare som tycker om att arbeta med barn i åldrarna 1-5 år.

  Tillsammans med kollegor på förskolan är du med och vidareutvecklar verksamheten så att barnen får de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande .

  Vi söker dig som:
  *pratar och skriver på både arabiska och svenska
  * är intresserad av utomhuspedagogik och gillar att vara ute
  * är intresserad, engagerad och drivande medforskande pedagog.
  * professionellt och systematiskt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar förskolans utbildning och undervisning.
  * organiserar och strukturerar verksamheten så att den utmanar barnens förmågor.
  * har god samarbetsförmåga med både barn och vuxna.
  * är intresserad av att arbeta med förskolans systematiska kvalitetsarbete och är väl förtrogen med förskolans styrdokument
  * har erfarenhet av att arbeta i mångkulturella förskolor

  Vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt och tillsammans i arbetslag. Har god social förmåga och är en ansvarsfull person.

  Askersunds kommun erbjuder:
  * friskvårdsbidrag
  * pedagogiska luncher
  * fem kommungemensamma planeringsdagar/år

  Läs mer

 • Askersunds kommun söker barnskötare till förskolan Humlegården
  Vi söker dig som är barnskötare och som tycker om att arbeta med barn i åldrarna 1-5 år. Tillsammans med kollegor på förskolan är du med och vidareutvecklar verksamheten så att barnen får de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande.
  Vi söker dig som:
  *är intresserad, engagerad och drivande medforskande pedagog.
  *har god samarbetsförmåga med stora och små.
  *utvecklar goda, tillitsfulla relationer med föräldrar.
  *organiserar och strukturerar verksamheten så att den utmanar barnens förmågor, vilja att ta ansvar och utöva inflytande i verksamheten.
  *professionellt medvetet planerar, genomför, dokumenterar och analyserar utbildningssituationer i verksamheten.
  *är intresserad att arbeta med förskolans systematiska kvalitetsutveckling.
  *är väl förtrogen med förskolans styrdokument.
  *är förtrogen med digitala verktyg.

  Vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt och tillsammans i arbetslag. Har god social förmåga och är en ansvarsfull person.

  Askersunds kommun erbjuder:
  * friskvårdsbidrag
  * pedagogiska luncher
  * fem kommungemensamma planeringsdagar/år

  Läs mer

 • Enhetschef Vård och omsorg
  Vill Du vara en del av att utveckla Askersunds äldreomsorg i ett spännande utvecklingsskede? Gillar du att arbeta tätt ihop med dina medarbetare och din ledningsgrupp, hitta lösningar och möjligheter och trivs med att vara chef? Då kan du vara rätt enhetschef för oss!

  Vi söker nu enhetschef inom vård och omsorg med ansvarsområde hemtjänst.

  Som enhetschef har du ansvar för verksamhetsutveckling, personal, budget och arbetsmiljö för din enhet. I nära dialog med ledning och medarbetare ska du forma, utveckla och följa upp arbetet utifrån formulerade mål och uppdrag. Att samverka inom området, förvaltningen, kommunen i övrigt och med andra aktuella aktörer är en viktig del av ditt arbete. Du bevakar samhällsutveckling och att metoder och arbetssätt utgår från forskning, nationella riktlinjer och beprövad erfarenhet.

  Som enhetschef är du underställd områdeschefen och ingår i områdets ledningsgrupp tillsammans med områdeschef och ytterligare 12 enhetschefer. Som deltagare i ledningsgruppen är du tillsammans med andra enhetschefer ansvarig för verksamhetsområdets utveckling.

  En god förmåga att se till helheten är en förutsättning. Lyhördhet, öppenhet, flexibilitet och förändringsbenägenhet är andra ledord som är viktiga för oss.

  Vi vill att vård och omsorg ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

  Läs mer

 • Kvalificerad handläggare till barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningskontor i Askersunds ko
  Som handläggare hos oss kommer du ha uppdrag att utveckla förvaltningens administrativa delar och vara systemförvaltare för våra datasystem. Vidare kommer du ha utrednings- och samordningsuppdrag som stöd till nämnd och förvaltningsledning, barn -och elevprognoser, planering, beslutsstöd, uppföljning samt intern styrning och kontroll. Du kommer också arbeta med bidrag för fristående verksamhet och interkommunal ersättning. Hantering av förvaltningskontorets fakturor. Ha samordnande uppdrag vad gäller verksamheternas intendenter och utvecklingen av vårt gemensamma administrativa uppdrag. Arbetsuppgifterna är mycket varierande.
  Läs mer

 • Engagerade Undersköterskor sökes till Askersunds Kommun
  • Ge personlig vård och omsorg efter den enskildes behov.
  • Som kontaktman ska du ta ansvar för upprättande av genomförandeplaner och vara lyhörd och aktiv när det sker förändringar i vård och omsorgsbehovet.
  • Dokumentera i Life Care enligt socialtjänstlagen.
  • Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.
  • Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på uppdrag från sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

  Läs mer

 • Undersköterska hemtjänst
  • Ge personlig vård och omsorg efter den enskildes
  behov.
  • Som kontaktman ska du ta ansvar för
  upprättande av genomförandeplaner och vara
  lyhörd och aktiv när det sker förändringar i vård-
  och omsorgsbehovet.
  • Dokumentera i Life Care enligt socialtjänstlagen.
  • Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.
  • Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på uppdrag
  från sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

  Läs mer

 • Resursplanerare till hemtjänsten
  Vi söker en engagerad, lösningsorienterad medarbetare till resursplaneringen. Som resursplanerare har du ansvar för att planera all verkställighet inom hemtjänsten samt andra uppdrag som ryms i tjänsten exempelvis vikariebeställningar och upprättande av trygghetslarm.

  Du kommer att ansvara för att optimera planeringen inom ditt ansvarsområde, så att hemtjänsten kan leverera insatser utifrån beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) av högsta kvalité. I arbetet kommer du att ha ett nära samarbete med flera professioner både i den dagliga driften och i planeringen, vilket förutsätter att du har en god samarbetsförmåga. Du ska kunna arbeta i en miljö med högt tempo, hantera flera arbetsuppgifter samtidigt, ha god förmåga att prioritera och hålla deadlines.

  För att lyckas i tjänsten behöver du ha en god datorvana. Det är även viktigt att du har en god kommunikationsförmåga då en stor del av vardagen handlar om kontakter med b l a medarbetare, brukare och anhöriga. Du kommer att arbeta i verksamhetssystemet Procapita och planeringsverktyget Life Care Planering samt Time Care Planering Multi Access och Time Care Pool. I hemtjänsten används Phoniro och Life Care Mobil.

  Läs mer

 • Undersköterskor till Smedsgården
  Arbetsuppgifter
  • Omvårdnad och service
  • Upprätta, följa upp och utvärdera genomförandeplaner.
  • Du arbetar med kontakansvar och ett nära teamarbete.
  • Dokumentation och använda digitala verktyg
  • Utföra hälso- sjukvårdsuppgifter enligt ordination utifrån delegering.
  • Rehabiliterande insatser
  • Samverka mellan professioner och i utvecklingsarbete

  Läs mer

 • Semestervikariat, Måltidsbiträde/städare till förskola i Askersund
  Ditt måltids- och städuppdrag är:
  • Att ge förskolan daglig service med måltider och städ.
  • Dagliga förekommande arbetsuppgifter inom städ som städning enligt
  arbetsbeskrivning, planering av daglig städning och golvvård m.m
  • Dagliga förekommande arbetsuppgifter inom kök som varumottagning, disk och
  egenkontroll m.m
  • Beställningsansvar gällande livsmedel och måltider från produktionsköket

  Läs mer

 • Askersunds kommuns förskolor söker förskollärare
  Är du en engagerad förskollärare som vill vara med och skapa en likvärdig förskola, då är du välkommen till ett arbetslag där kollegialt lärande får ta plats. Tillsammans med kollegorna vidareutvecklar du verksamheten så att alla barn får goda möjligheter att växa och utvecklas i en miljö som är rolig, trygg och lärorik.
  Vi söker dig som:
  * ser det pedagogiska rummets möjligheter både ute och inne
  * är intresserad, engagerad och en drivande medforskande pedagog.
  * professionellt och systematiskt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar förskolans utbildning och undervisning.
  * organiserar och strukturerar verksamheten så att den utmanar barnens förmågor.
  * har god samarbetsförmåga med både barn och vuxna.
  * är intresserad av att arbeta med förskolans systematiska kvalitetsarbete och är väl förtrogen med förskolans styrdokument.
  Vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt och tillsammans i arbetslag. Har god social förmåga och är en ansvarsfull person.

  Askersunds kommun erbjuder:
  * friskvårdsbidrag
  * pedagogiska luncher
  * fem kommungemensamma planeringsdagar/år

  Läs mer

 • Semestervikarier vård/omsorg
  Askersunds kommun söker nu semestervikarier till ett av Sveriges viktigaste jobb inom vård-och omsorg. Vikarieperioden gäller för sommaren 2022, från mitten av juni till mitten av augusti med introduktionsutbildning och bredvidgång innan vikariatets start (genomförs i juni).

  Vi söker undersköterskor och vårdbiträden med ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du kommer i ditt arbete att vara en hjälpande hand i vardagen till personer med olika typer av behov. Du erbjuds ett omväxlande arbete med möjlighet till personlig utveckling, samt möjlighet till förlängning efter semesterperioden.

  Om vi trivs med dig och du med oss så finns goda chanser att få fortsätta arbeta som vikarie inom verksamheten.

  Vi ser fram mot att få din ansökan!

  Läs mer

 • Grundsärskolan söker lärare/speciallärare
  Som lärare/speciallärare arbetar du nära andra lärare och elevresurser. Ni samverkar som ett team runt eleven och anpassar dagen och undervisningen utifrån elevens individuella behov. Du kommer ha nära kontakt med elevernas vårdnadshavare och kontinuerlig uppföljning.
  Grundsärskolan har åldersblandade undervisningsgrupper där undervisningen sker utifrån behörighet i ämnen och ämnesområden.

  Vi förutsätter att du i ord och handling förmedlar en positiv människosyn präglad av humanistiska och demokratiska ideal. Detta är en förutsättning för att vi ska lyckas i vårt gemensamma uppdrag och arbete för att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin utveckling.

  Denna annons avser en tjänst som lärare/speciallärare i grundsärskolan åk 1-9 i Askersunds kommun. I dagsläget är tjänsten riktad mot de äldre åldrarna.

  Läs mer

 • Timvikarier till städenheten
  Askersunds kommun söker nu timvikarier till ett av Sveriges viktigaste jobb inom städenheten!
  Vi söker städare som vill arbeta vid behov då korttidsfrånvaro uppstår hos ordinarie personal.
  Det innebär att du kan ställa upp och jobba med kort varsel när verksamheterna behöver det, pga sjukdom, föräldraledighet och annan oplanerad frånvaro. Vi använder oss av IT-systemet Timecare Pool där du själv anger när du kan och vill arbeta och där du kan anmäla intresse för olika vikariat. Vi skickar även ut förfrågningar om arbete via SMS. Verksamhetens vikariebeställningar och din tillgänglighet matchas sedan ihop av IT-systemet efter olika prioriteringar.
  Du kommer att arbeta med löpande städ, storstäd och golvvård.

  Läs mer

 • Lärarvikarier (tim)
  Askersunds kommun söker nu timvikarier till ett av Sveriges viktigaste jobb inom grundskolan!
  Vi söker lärarvikarier som vill arbeta vid behov då korttidsfrånvaro uppstår hos ordinarie personal.
  Det innebär att du kan ställa upp och jobba med kort varsel när verksamheterna behöver det, pga sjukdom, föräldraledighet och annan oplanerad frånvaro. Vi använder oss av IT-systemet Timecare Pool där du själv anger när du kan och vill arbeta och där du kan anmäla intresse för olika vikariat. Vi skickar även ut förfrågningar om arbete via SMS. Verksamhetens vikariebeställningar och din tillgänglighet matchas sedan ihop av IT-systemet efter olika prioriteringar.

  Läs mer

 • Timvikarier till måltidsavdelningen
  Askersunds kommun söker nu timvikarier till ett av Sveriges viktigaste jobb inom måltidsavdelningen!
  Vi söker kockar som vill arbeta vid behov då korttidsfrånvaro uppstår hos ordinarie personal.
  Det innebär att du kan ställa upp och jobba med kort varsel när verksamheterna behöver det, pga sjukdom, föräldraledighet och annan oplanerad frånvaro. Vi använder oss av IT-systemet Timecare Pool där du själv anger när du kan och vill arbeta och där du kan anmäla intresse för olika vikariat. Vi skickar även ut förfrågningar om arbete via SMS. Verksamhetens vikariebeställningar och din tillgänglighet matchas sedan ihop av IT-systemet efter olika prioriteringar.
  Vi söker dig som
  • kan laga god mat från grunden
  • kan arbeta med dagligt förekommande arbetsuppgifter inom kök som, matlagning, servering, varumottagning, transport, disk, städ kontakter med gäster och verksamheter på olika nivåer mm
  • kan utföra den service som kunden har beställt på ett professionellt sätt och skapa god kontakt med våra kunder och verksamheter samt vara lyhörd.

  Läs mer

 • Timvikarier till barnomsorg/skolbarnsomsorg
  Askersunds kommun söker nu timvikarier till ett av Sveriges viktigaste jobb inom förskola och fritidshem!
  Vi söker barnskötare med ett genuint intresse för att arbeta med människor som vill arbeta vid behov då korttidsfrånvaro uppstår hos ordinarie personal.
  Det innebär att du kan ställa upp och jobba med kort varsel när verksamheterna behöver det, pga sjukdom, föräldraledighet och annan oplanerad frånvaro. Vi använder oss av IT-systemet Timecare Pool där du själv anger när du kan och vill arbeta och där du kan anmäla intresse för olika vikariat. Vi skickar även ut förfrågningar om arbete via SMS. Verksamhetens vikariebeställningar och din tillgänglighet matchas sedan ihop av IT-systemet efter olika prioriteringar.

  Läs mer

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-05-22