Lediga jobb i Askersunds kommun

Bild på sjuksköterska

Här hittar du våra lediga jobb

Arbetsgivaren Askersunds kommun har ca 900 anställda delat på ca 145 olika yrken.Vi är en arbetsgivare som vill vara nytänkande och vill hitta vägar till att möjliggöra balans mellan arbete och fritid. Vi vill utvecklas tillsammans med engagerade medarbetare som känner stolthet över det vi gör!

 


 • Enhetschef Vård och omsorg
  Vill Du vara en del av att utveckla Askersunds äldreomsorg i ett spännande utvecklingsskede? Gillar du att arbeta tätt ihop med dina medarbetare och din ledningsgrupp, hitta lösningar och möjligheter och trivs med att vara chef? Då kan du vara rätt enhetschef för oss!

  Vi söker nu en enhetschef inom vård och omsorg med ansvarsområde hemtjänst.

  Som enhetschef har du ansvar för verksamhetsutveckling, personal, budget och arbetsmiljö för din enhet. I nära dialog med ledning och medarbetare ska du forma, utveckla och följa upp arbetet utifrån formulerade mål och uppdrag. Att samverka inom området, förvaltningen, kommunen i övrigt och med andra aktuella aktörer är en viktig del av ditt arbete. Du bevakar samhällsutveckling och att metoder och arbetssätt utgår från forskning, nationella riktlinjer och beprövad erfarenhet.

  Som enhetschef är du underställd områdeschefen och ingår i områdets ledningsgrupp tillsammans med områdeschef och ytterligare 12 enhetschefer. Som deltagare i ledningsgruppen är du tillsammans med andra enhetschefer ansvarig för verksamhetsområdets utveckling.

  En god förmåga att se till helheten är en förutsättning. Lyhördhet, öppenhet, flexibilitet och förändringsbenägenhet är andra ledord som är viktiga för oss.

  Vi vill att vård och omsorg ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

  Läs mer

 • Grundskollärare (åk4-6) till Hammars skola
  I din roll som lärare på Hammars skola arbetar du nära dina kollegor med en strävan efter att alla elever ska nå kunskapsmålen och känna glädje och trygghet i skolan.
  Vi söker grundskollärare som :
  *är tydlig pedagogisk ledare
  *arbetar för elevers nyfikenhet, inflytande och ansvar i undervisningen
  *är intresserad och engagerad i att utveckla skolans miljö för utveckling och lärande
  *ansvarsfullt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar sitt arbete
  *har god samarbetsförmåga
  *samverkar med vårdnadshavare och andra professioner

  Läs mer

 • Vikariat Undersköterskor sökes till hemtjänsten i Askersund
  I arbetsuppgifterna ingår att ge personlig vård och omsorg efter den enskildes behov, som kontaktman ska du ta ansvar för upprättande av genomförandeplaner och vara lyhörd och aktiv när det sker förändringar i vård och omsorgsbehovet, att dokumentera i Life Care enligt socialtjänstlagen, att arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt, att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på uppdrag från sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Du är delaktig i schemaläggningen och har stora möjligheter att påverka din arbetstid.
  Läs mer

 • Engagerade undersköterskor sökes till Nattpatrullen i Askersund
  I arbetsuppgifterna ingår att ge personlig vård och omsorg efter den enskildes behov, att arbeta utifrån genomförandeplaner och att vara lyhörd och aktiv när det sker förändringar i vård och omsorgsbehovet, att dokumentera i Life Care enligt socialtjänstlagen, att arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt, att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på uppdrag från sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Du är delaktig i schemaläggningen och har stora möjligheter att påverka din arbetstid.
  Läs mer

 • Socionom - Familjerättssekreterare/socialsekreterare
  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir;

  • Familjerättsliga frågor såsom samarbetssamtal, avtal och utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge.
  • Utreda, bevilja och följa upp insatser enligt SoL och LVU gällande barn och unga.

  Arbetet innebär ett nära samarbete med vår öppenvård och Familjecentralen men även med externa partners såsom förskola/skola, BVC och MVC.

  Målsättningen är att varje enskilt barn ska växa upp under trygga förhållanden. Vi arbetar aktivt för barnens bästa, barnens rätt att komma till tals samt en hög delaktighet.

  Du ges möjlighet till regelbunden handledning, nära arbetsledning samt stöd och utbyte från erfarna kollegor.

  Vi arbetar i verksamhetssystemet Procapita.

  Läs mer

 • Undersköterska - Smedsgården
  • Ge personlig vård och omsorg utifrån den enskilds individuella behov.
  • Som kontaktperson planera och följa upp vården och omsorgen med individens behov i centrum.
  • Dokumentera i verkställighetsjornaler, genomförandeplaner och i våra verksamhetssystem.
  • Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssett.
  • Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation och instruktion av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysoterapeut.
  • Samverka mellan professioner och delta i utvecklingsarbete.

  Läs mer

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-05-22