Lediga jobb i Askersunds kommun

Bild på sjuksköterska

Här hittar du våra lediga jobb

Arbetsgivaren Askersunds kommun har ca 900 anställda delat på ca 145 olika yrken.Vi är en arbetsgivare som vill vara nytänkande och vill hitta vägar till att möjliggöra balans mellan arbete och fritid. Vi vill utvecklas tillsammans med engagerade medarbetare som känner stolthet över det vi gör!

 


 • Undersköterska till natten på Syrenen och Borgmästargården
  • Ge personlig vård och omsorg utifrån den enskildes individuella behov.
  • Dokumentera i verkställighetsjournaler, genomförandeplaner och i våra verksamhetssystem.
  • Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.
  • Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation eller instruktion av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

  Läs mer

 • Undersköterska/vårdbiträden sökes!
  .
  Läs mer

 • Lärare i fritidshem/ Fritidspedagog till Norra rektorsområdet
  Vi söker dig som är utbildad fritidspedagog/lärare i fritidshem, alternativt har en annan utbildning med inriktning mot barn och utbildning till Norra rektorsområdet i Askersunds kommun. Norra rektorsområdet består av två F-6 skolor, en i Rönneshytta och en i Åsbro, samt fritidshem i Snavlunda.

  Som fritidspedagog inom Norra området utvecklar du tillsammans med kollegor de bästa förutsättningarna i verksamheten för våra elever. Du samverkar med vårdnadshavare och personal på förskola, fritidshem och skola och driver en verksamhet som hjälper barnen att bli trygga, kreativa och nyfikna. Arbetsuppgifterna består av att planera, genomföra samt skapa en trygg och lärorik miljö utifrån läroplanen där eleverna, deras lärande och utveckling står i centrum. Som fritidspedagog har du ansvar både enskilt och tillsammans med arbetslaget för den pedagogiska verksamheten på fritidshemmet. Du känner dig trygg i din yrkesroll och i ditt arbete sätter du elevernas trygghet och kunskapsutveckling i fokus.

  Du kommer i ditt arbete att delta i nätverksträffar för all personal inom fritidshemmet, dels inom Norra rektorsområde, dels i hela kommunen.

  Askersunds kommun jobbar med ett friskvårds- och hälsoperspektiv. Som ett led i detta får du friskvårdsbidrag varje år.

  Läs mer

 • Integrationssamordnare
  Vill du vara med och ge nyanlända en god och effektiv integrering i det svenska samhället och arbetslivet? Då kanske du är rätt person för detta jobb!

  Vi söker nu en Integrationssamordnare till Askersunds kommun och rollen innebär ett riktat arbete mot personens egen utveckling och mot egen försörjning. Vägleda och följa upp nyanländas etablering, ge praktisk hjälp i samband med mottagande och bosättning. Samt ge råd och stöd och samverka med andra myndigheter så som socialtjänst, arbetsförmedling, skola och vuxenutbildning.

  I rollen ingår även att skapa samarbeten för att göra det enklare för individen att leta kunskap och få resurser för att bli självgående. Vara ledet till det svenska samhället och stötta med vägledning, samt ge kunskap som gynnar alla parter.

  I arbetet som integrationssamordnare ingår det även att handlägga individens försörjning och en del administrativt arbete. Du kommer ingå i arbetsgruppen Individ- och familjeomsorgen som är lokaliserade på socialkontoret i Askersund.

  Du har en positiv människosyn och är ödmjuk inför de människor du möter i ditt arbete. Du är självständig, utvecklingsorienterad, samarbetsvillig och har en god förmåga att strukturera ditt arbete.

  Läs mer

 • Miljöinspektörer med fokus på livsmedelskontroll/hälsoskydd resp. miljötillsyn
  Som miljöinspektör ingår du i ett team som arbetar med tillsyn, prövning samt information om lagstiftning och verksamhet tillsammans med flera handläggare. Våra team planerar själva sin verksamhet, följer upp och förbättrar verksamheten. Vi söker nu två medarbetare. En med fokus på livsmedelskontroll/hälsoskydd och en med fokus på miljötillsyn. Du kommer att ha möjlighet att själv utveckla dina arbetsuppgifter. Fokus och arbetsuppgifter kan också variera över tid.
  Vårt sätt att arbeta ger goda förutsättningar för ett stort engagemang och personlig utveckling.

  Läs mer

 • Askersunds kommun och Sågarvallens förskola söker förskollärare
  Är du en engagerad förskollärare som vill vara med och skapa en likvärdig förskola, då är du välkommen till ett arbetslag där kollegialt lärande får ta plats. Tillsammans med kollegorna vidareutvecklar du verksamheten så att alla barn får goda möjligheter att växa och utvecklas i en miljö som är rolig, trygg och lärorik.
  Vi söker dig som:
  * ser det pedagogiska rummets möjligheter både ute och inne
  * är intresserad, engagerad och en drivande medforskande pedagog.
  * professionellt och systematiskt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar förskolans utbildning och undervisning.
  * organiserar och strukturerar verksamheten så att den utmanar barnens förmågor.
  * har god samarbetsförmåga med både barn och vuxna.
  * är intresserad av att arbeta med förskolans systematiska kvalitetsarbete och är väl förtrogen med förskolans styrdokument.
  Vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt och tillsammans i arbetslag. Har god social förmåga och är en ansvarsfull person.

  Askersunds kommun erbjuder:
  * friskvårdsbidrag
  * pedagogiska luncher
  * fem kommungemensamma planeringsdagar/år

  Läs mer

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-05-22