Lediga jobb i Askersunds kommun

Bild på sjuksköterska

Här hittar du våra lediga jobb

Arbetsgivaren Askersunds kommun har ca 900 anställda delat på ca 145 olika yrken.Vi är en arbetsgivare som vill vara nytänkande och vill hitta vägar till att möjliggöra balans mellan arbete och fritid. Vi vill utvecklas tillsammans med engagerade medarbetare som känner stolthet över det vi gör!

 


 • Askersunds förskolor söker förskollärare till Snavlunda förskola
  Är du en engagerad förskollärare som vill vara med och skapa en likvärdig förskola, då är du välkommen till ett arbetslag där kollegialt lärande får ta plats. Tillsammans med kollegorna vidareutvecklar du verksamheten så att alla barn får goda möjligheter att växa och utvecklas i en miljö som är rolig, trygg och lärorik.

  Vi söker dig som:
  * är ser det pedagogiska rummets möjligheter både ute och inne
  * är intresserad, engagerad och drivande medforskande pedagog.
  * professionellt och systematiskt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar förskolans utbildning och undervisning.
  * organiserar och strukturerar verksamheten så att den utmanar barnens förmågor.
  * har god samarbetsförmåga med både barn och vuxna.
  * är intresserad av att arbeta med förskolans systematiska kvalitetsarbete och är väl förtrogen med förskolans styrdokument.

  Vi förväntar oss att du kan arbeta självständigt, likväl som tillsammans i arbetslag. Att du har god social förmåga och är en ansvarsfull person.

  Askersunds kommun erbjuder:
  * friskvårdsbidrag
  * pedagogiska luncher
  * fem kommungemensamma planeringsdagar/år

  Läs mer

 • Lärare i fritidshem/ Fritidspedagog till Norra rektorsområdet
  Vi söker dig som är utbildad fritidspedagog/lärare i fritidshem, alternativt har en annan utbildning med inriktning mot barn och utbildning till Norra rektorsområdet i Askersunds kommun. Norra rektorsområdet består av två F-6 skolor med fritidshem, en i Rönneshytta och en i Åsbro, samt ett fritidshem i Snavlunda.

  Som fritidspedagog inom Norra området utvecklar du tillsammans med kollegor de bästa förutsättningarna i verksamheten för våra elever. Du samverkar med vårdnadshavare och personal på förskola, fritidshem och skola och driver en verksamhet som hjälper barnen att bli trygga, kreativa och nyfikna. Arbetsuppgifterna består av att planera, genomföra samt skapa en trygg och lärorik miljö utifrån läroplanen där eleverna, deras lärande och utveckling står i centrum. Som fritidspedagog har du ansvar både enskilt och tillsammans med arbetslaget för den pedagogiska verksamheten på fritidshemmet. Du känner dig trygg i din yrkesroll och i ditt arbete sätter du elevernas trygghet och kunskapsutveckling i fokus.

  Du kommer i ditt arbete att delta i nätverksträffar för all personal inom fritidshemmet, dels inom Norra rektorsområde, dels i hela kommunen.

  Askersunds kommun jobbar med ett friskvårds- och hälsoperspektiv. Som ett led i detta får du friskvårdsbidrag varje år.

  Läs mer

 • Turistvärd
  Askersund kryllar av besökare under sommaren och du kommer framför allt att jobba med att hjälpa till att skapa ett bra besöksmål. För att lyckas med det ingår bland annat följande arbetsuppgifter:

  - Hjälpa våra besökare genom att informera om sevärdheter, aktiviteter och boende.
  - Vara en god ambassadör och ett ansikte utåt för vårt område och vår region.
  - Besvara frågor över disk, telefon och e-post.
  - Plocka upp, beställa och hålla ordning bland våra broschyrer samt sälja biljetter.
  - Göra efterforskningar via webb eller via andra kontakter.
  - Kunna delta i utbildningsdagar i slutet av mars.

  Du kommer att vara schemalagd under månaderna juni-augusti där även helg- och kvällsarbete ingår. Utöver denna tid finns möjlighet till extraarbete på helger före och efter sommarsäsongen. Vi ser gärna att du kan vara med på våra utbildningsdagar under våren då de är grundläggande för jobbet.

  Läs mer

 • Undersköterska till natten på Smedsgården
  • Ge personlig vård och omsorg utifrån den enskildes individuella behov.
  • Dokumentera i verkställighetsjournaler, genomförandeplaner och i våra verksamhetssystem.
  • Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.
  • Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation eller instruktion av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut

  Läs mer

 • Enhetschef städenheten
  Enhetschefen leder kommunens städverksamhet som omfattar städning av kommunens offentliga byggnader. Enhetschefen arbetsleder drygt 20 medarbetare som utför löpande städning, storstädning och golvvård. Dagligen städas cirka 50 000 kvm fördelat på cirka 40 byggnader. Verksamhetens budget är på cirka 14 miljoner kronor.
  Enhetschefen ingår i serviceavdelningens ledningsgrupp.

  Läs mer

 • Undersköterska till somatisk enhet, SÄBO
  • Ge personlig vård och omsorg efter den enskildes behov.
  • Som kontaktman ska du ta ansvar för upprättande av genomförandeplaner och vara lyhörd och aktiv när det sker förändringar i vård och omsorgsbehovet.
  • Dokumentera i Life Care enligt socialtjänstlagen.
  • Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.
  • Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på uppdrag från sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.
  • Samverka mellan professioner och delta i utvecklingsarbete.

  Läs mer

 • Undersköterska demensenhet SÄBO
  • Ge personlig vård och omsorg efter den enskildes behov.
  • Som kontaktman ska du ta ansvar för upprättande av genomförandeplaner och vara lyhörd och aktiv när det sker förändringar i vård och omsorgsbehovet.
  • Dokumentera i Life Care enligt socialtjänstlagen
  • Arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.
  • Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på uppdrag från sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.
  • Samverka mellan professioner och delta i utvecklingsarbete.

  Läs mer

 • Socialsekreterare till Socialtjänstens enhet Barn och familj
  Du kommer ingå i en liten arbetsgrupp där målsättningen är att varje enskilt barn ska växa upp under trygga förhållanden. Vi arbetar aktivt för barnens och familjernas delaktighet. Vi hjälps vi åt i alla delar inom verksamheten och du kan komma att arbeta med:

  - Hantering av inkomna anmälningar.
  - Utreda, bevilja och följa upp insatser enligt SoL och LVU gällande barn och unga.
  - Råd och stöd, serviceinsatser, förebyggande arbete och nätverksarbete.

  Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegor, vår öppenvård men även med externa partners såsom skola, förskola, polis, BVC, MVC samt Familjecentralen.

  Du ges möjlighet till regelbunden handledning, nära arbetsledning samt stöd och utbyte från erfarna kollegor.

  Läs mer

 • Handledare till Daglig verksamhet
  Vi söker handledare som vill vara med att utveckla och utvidga den Dagliga verksamheten i Askersunds kommun. Du blir blir en del i ett arbetslag, den exakta placeringen är för närvarande ej klar. Målgruppen är vuxna personer som har beslut om daglig verksamhet enligt Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS).

  Arbetet inom Daglig verksamhet innebär att erbjuda deltagarna en meningsfull och utvecklande sysselsättning utifrån den enskilde deltagarens egna behov och önskemål.

  Du ska kunna arbeta såväl i grupp som självständigt utifrån målsättningar, riktlinjer, aktiviteter och individuella genomförandeplaner.

  Du ansvarar för att pedagogiskt planera, genomföra arbetsuppgifter och aktiviteter och utvärdera samt utveckling av verksamheten.

  Att utföra omvårdnads arbete kopplat till brukares individuella behov, exempelvis hjälp med hygien, påklädning, förflyttning och hjälp vid måltider.

  Dina arbetsuppgifter är att handleda och stödja dessa personer i deras dagliga arbete. Att du på ett pedagogiskt, strukturerat och rehabiliterande arbetssätt kan leda personer i deras utveckling och se varje individs förmåga och utvecklingspotential.

  Du söker aktivt meningsfulla och givande uppgifter till deltagarna utifrån deras intresse och förmåga.

  Du dokumenterar i kommunens verksamhetssystem och digitala verktyg i arbetet.

  Du utför delegerade uppgifter såsom medicin givning, träning m.m


  Då tecken som stöd används i våra verksamheter är det viktigt att du har erfarenhet/kunskap om detta.

  Du har teoretisk och praktisk erfarenhet att arbeta med tydliggörande pedagogik.

  Läs mer

 • Resursperson 75% Sjöängsskolan
  Vi söker dig som som är en lugn, lyhörd och trygg person som har erfarenhet av att arbeta i skolan.
  Arbete med NPF-elever är meriterande.
  Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att vara ett stöd åt en enskild elev genom att tillgängliggöra, förbereda, anpassa och utmana under hela skoldagen.
  Du kommer att ingå i ett team av pedagoger och resurspersoner på skolan.

  Läs mer

 • VA-Tekniker
  Som VA-tekniker kommer du att ingå i ett team om fem personer som tillsammans ansvarar för drift, tillsyn, kontroll, skötsel och förebyggande underhållsarbete av vattenverken, reningsverken samt kringliggande pumpstationer och reservoarer.

  Tillsammans med dina kollegor kommer du att felsöka, bedöma skador, underhålla och reparera driftutrustning. Du kommer också att svara för den löpande driftprovtagningen i vatten- och avloppsverken för att på så sätt optimera driften av anläggningarna. Tjänsten innehåller även beredskapstjänstgöring.

  Läs mer

 • Semestervikarier till funktionsstöd och boendestöd
  Askersunds kommun söker nu semestervikarier till ett av Sveriges viktigaste jobb inom enheten för funktionsstöd och boendestöd . Vikarieperioden gäller för sommaren 2022, från juni till augusti, med möjlighet till introduktionsutbildning och bredvidgång innan vikariatets start (genomförs i juni eller vid behov tidigare).

  Om vi trivs med dig och du med oss så finns goda chanser att få fortsätta arbeta som vikarie inom verksamheten.

  Vi söker vårdare/stödassistenter/boendestödjare till våra gruppbostäder och daglig verksamhet för vuxna personer med funktionsnedsättning. Du arbetar utifrån genomförandeplanen med att stödja personer till ökad självständighet. Personerna har i de flesta fall behov av personlig omvårdnad och många har svårt att kommunicera. Du behöver vara intresserad av att använda kommunikationsstöd.

  Vi söker även vikarier till socialpsykiatrin som boendestödjare för att stötta personer som lider av psykisk ohälsa i deras vardagsstruktur. Du arbetar ensam med insatser i brukarnas egna hem men personalgruppen utgår från en gemensam lokal.

  Välkommen med din ansökan!

  Läs mer

 • Semestervikarier Personliga assistenter
  Askersunds kommun söker nu semestervikarier till ett av Sveriges viktigaste jobb inom personlig assistans.
  Vi söker personliga assistenter (undersköterskor eller stödassistenter) med ett genuint intresse för att arbeta med människor och som vill arbeta under ordinarie personals sommarsemester.

  Du kommer i ditt arbete vara en hjälpande hand i vardagen till personer med olika typer av behov. I arbetet ingår allt från personlig omvårdnad, medicinska insatser, hjälp vid måltider, att sköta ett hem, inköp, vid fritidsaktiviteter, träning och hjälp att kommunicera samt övriga rehabiliterande och habiliterande insatser. Hos vissa brukare förekommer nattarbete i form av jour, hos andra förekommer vaket nattarbete. Ensamarbete förekommer.
  Vi ser fram mot att få din ansökan!

  Läs mer

 • Semestervikarier vård/omsorg
  Askersunds kommun söker nu semestervikarier till ett av Sveriges viktigaste jobb inom vård-och omsorg. Vikarieperioden gäller för sommaren 2023, under juni till augusti med introduktionsutbildning och bredvidgång innan vikariatets start.

  Vi söker undersköterskor och vårdbiträden med ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du kommer i ditt arbete att vara en hjälpande hand i vardagen till personer med olika typer av behov. Dina arbetsuppgifter innefattar serviceinsatser samt hälso- och sjukvårdsinsatser av olika slag . Du erbjuds ett omväxlande arbete med möjlighet till personlig utveckling, samt möjlighet till förlängning efter semesterperioden.

  Om vi trivs med dig och du med oss så finns goda chanser att få fortsätta arbeta som vikarie inom verksamheten.

  Vi ser fram mot att få din ansökan!

  Läs mer

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-05-22