Lediga jobb i Askersunds kommun

Bild på sjuksköterska

Här hittar du våra lediga jobb

Arbetsgivaren Askersunds kommun har ca 900 anställda delat på ca 145 olika yrken.Vi är en arbetsgivare som vill vara nytänkande och vill hitta vägar till att möjliggöra balans mellan arbete och fritid. Vi vill utvecklas tillsammans med engagerade medarbetare som känner stolthet över det vi gör!

 


 • Personliga assistenter till nystartad grupp i Askersunds kommun
  - Som personlig assistent är din uppgift att stödja den assistansberättigade personen i det dagliga livet utifrån dennes beslut, behov och önskemål.
  - Du stöttar personen i kommunikation och i samverkan med dennes kontaktnät.
  - Du samverkar med andra yrkesprofessioner och på delegation utför du medicinska, rehabiliterande, habiliterande insatser samt läkemedelshantering på delegation eller egenvård.
  - Du hjälper personen med omvårdnad, förflyttningar, hemliv, fritid, sociala kontakter, vårdkontakter eller annat utifrån personens beslut .
  - Du dokumenterar, rapporterar tillbud och avvikelser samt ansvara för kontinuerligt arbete med genomförandeplaner.
  - Då arbetet som personlig assistent kan innebära ensamarbete bör känna dig trygg med detta.

  Läs mer

 • Resursplanerare
  Vi söker två engagerade, lösningsorienterade medarbetare till resursplaneringen. Som resursplanerare har man ansvar för att planera all verkställighet inom hemtjänsten samt andra uppdrag som ryms i tjänsten.

  Du kommer att ansvara för att optimera planeringen inom ditt ansvarsområde, så att hemtjänsten kan leverera insatser utifrån beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) av högsta kvalité. I arbetet kommer du att ha ett nära samarbete med flera professioner både i den dagliga driften och i planeringen, detta förutsätter att du har god samarbetsförmåga. Du ska kunna arbeta i en miljö med högt tempo, hantera flera arbetsuppgifter samtidigt, ha god förmåga att prioritera och hålla deadline.

  Du har god datavana, samt en god kommunikationsförmåga då en stor del av vardagen handlar om kontakter med b l a medarbetare, brukare och anhöriga. Du arbetar i verksamhetssystemet Procapita och planeringsverktyget Life Care Planering, i hemtjänsten används Phoniro och Life Care Mobil. Du kommer också att arbeta i Time Care Planering Multi Access och Time Care Pool.

  Läs mer

 • Lärare/speciallärare till förskoleklass, låg - och mellanstadiet i Hammars och Åmmebergs skola
  I rollen som lärare eller speciallärare på Hammars och Åmmebergs skola ser vi att du, självständigt och tillsammans med kollegorna utvecklar de bästa förutsättningarna för våra elevers lärande enligt gällande styrdokument.
  Vi söker lärare som;
  *är en inspirerande, flexibel och tydlig ledare
  *arbetar för elevers nyfikenhet, inflytande och ansvar i undervisningen.
  *planerar, genomför, reflekterar och bedömer efter kunskapskriterierna i gällande läroplan.
  *är intresserad och engagera i att utveckla skolans miljö för utveckling och lärande.
  *inspirerar och väcker elevers nyfikenhet att lära mer.
  *ansvarsfullt planerar, genomför, dokumenterar och analyserar sitt arbete för fortsatt utveckling.
  *samverkar med vårdnadshavare och andra professioner för elevernas lärande och mående.

  Läs mer

 • Driftledare servicevaktmästeri
  Arbetsbeskrivning:
  • Utföra transporter av mat, hjälpmedel mm.
  • Posthantering
  • Reparera, serva och montera.
  • Sophantering och återvinning
  • Allmän annan service till kommunens andra förvaltningar.
  • Planera och prioritera gruppens dagliga arbete.

  Läs mer

 • Sommarvikariat Leg. Arbetsterapeut till Askersunds kommun
  Vi söker nu semester vikariat som arbetsterapeut till Askersunds kommun. Du kommer att arbetar mot Vård och omsorgs boende, hemsjukvård och funktionsstöd.

  Arbetsterapeutens uppgifter är bland annat:
  - Arbetsterapeutiska bedömningar, rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning.
  - Medverka vid vårdplaneringar och teamträffar.
  - Handledning av personal.
  - Datadokumentation i Procapita+.
  Som arbetsterapeut kommer du att samarbeta och kommunicera med interna och externa aktörer, då vi är en liten kommun har vi ett nära och personlig samarbete med dessa.
  Vi använder oss av kvalitetsregister för att ge våra patienter säker vård av god kvalité.

  Läs mer

Sidansvarig: Lars-Ivar Jansson |

Uppdaterad: 2018-05-22