Arbetsmarknadsenheten, AME

Pallar travade på varandra i flera våningar

Arbetsmarknadsenheten samordnar kommunens arbetsmarknadsinsatser, den främsta uppgiften är att stötta kommunens invånare till att få och behålla ett arbete. Detta genom att bland annat hjälpa till med praktikplatser både inom kommunens egna verksamheter men även externt. Det kan också handla om stöd att hitta en utbildning som leder till större möjligheter att få och behålla ett arbete.

Vem kan ta del av stödet?

Du som är arbetssökande mellan 20 - 65 år, som är aktuell hos någon av följande verksamheter eller myndigheter: Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen, Frivården, Försäkringskassan eller andra samverkande verksamheter som Samordningsförbundet sydnärke (FINSAM).

Hur går det till?

Din aktuella verksamhet eller myndighet tar kontakt med Arbetsmarknadsenheten och gör en förfrågan om placering.

Vad kan arbetsmarknadsenheten erbjuda?

Kartläggning av dina kompetenser, med följande individuell planering för din väg mot arbete. Arbetsträning/introduktion till arbete inom AME eller kommunens övriga verksamheter. Vi erbjuder jobbsökaraktiviteter, intervjuträning, språkpraktik, samhällsinformation, arbetsmarknads- och hälsoinriktade insatser. I vissa fall kan arbetsmarknadsanställningar förkomma.

Vad behöver du erbjuda?

Du behöver ha en vilja att ha ett eget arbete eller studera för att senare ha som mål att komma ut på reguljära arbetsmarknaden. Vi lägger stor vikt vid att kunna ge dig chansen att utvecklas och därmed kunna integreras bättre i samhället.

I dagsläget finns även Arbetsförmedlingen, integrationssamordnaren och Samordningsförbundet sydnärke (FINSAM) i AME:s lokaler att träffa vid bokade möten.

Öppettider

AME

Måndag - torsdag 07.00 - 16.00
Fredag 07.00 - 12.00

Repro

Måndag - torsdag 08.00 - 15.00
Fredag 08.00 - 12.00
Lunchstängt 12.00 - 12.30

Träavdelningen arbetar i huvudsak åt kommunens förvaltningar med nytillverkning och reparationer av möbler, leksaker och inventarier. Träpallen som delas ut till alla nyfödda barn i Askersunds kommun tillverkas av träavdelningen.

Inom avdelning utförs också i viss utsträckning enklare legoarbeten åt externa kunder.

AME:s Servicelag utför flyttverksamhet inom kommunens förvaltningar, exempelvis flytt av kontorsmöbler och inventarier. Vi arbetar även med naturvård som exempelvis gräs- och slyröjning på kommunal mark. Det görs på uppdrag av tekniska förvaltningen.

Servicelaget utför också reparationer och underhåll av hemtjänstens alla cyklar.

Verksamheten utför montering- och paketeringsuppdrag samt sömnad åt externa kunder.

Är Ni intresserade av våra tjänster inom paketering, så kontakta oss.

Denna verksamhet har hand om papperstryck åt kommunens förvaltningar, nämnder och föreningar. Ansvarar och samordnar även allt kontorsmaterial och toners till skrivare inom kommunen.

Repro
Telefon: 0583-820 56

Denna verksamhet levererar kaffe, kaffebröd och smörgåsar till olika sammanträden, kurser och konferenser inom kommunens förvaltningar.

Denna verksamhet arbetar uteslutande åt socialförvaltningens olika enheter med hantering av tvätt så som personliga kläder och sängkläder till kommunens brukare, samt alla personalkläder. Även viss sömnad utförs. Det finns i dag två tvätterier, ett finns i AME:s lokaler på Lustenrustvägen 2 och ett är beläget bredvid Vårdcentralen, Bertil Boos väg 11.

Jari Taskinen
Gruppledare Trä & Service
Telefon: 0583-820 57
E-post: jari.taskinen@askersund.se

Ylva Lundbohm
Gruppledare Paketering/Repro/Café
Telefon: 0583-820 28
E-post: ylva.lundbohm@askersund.se

Sarah Johansson
Gruppledare Tvätteri
Telefon: 0583-812 67
E-post: sarah.johansson@askersund.se

Ann Kvarnström
Administratör
Telefon: 0583-820 25
E-post: ann.kvarnstrom@askersund.se

Ulrika Andersson
Arbetsmarknadskonsulent
Telefon: 0583-820 34
E-post: ulrika.andersson@askersund.se

Kontakt

Hans Carlsson
Enhetschef

E-post: hans.carlsson@askersund.se

Telefon: 0583-811 88

Postadress:
Kommunledningsförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Lustenrustvägen 2

Hjälpte informationen på den här sidan dig?