Flytta ditt företag hit

Flygbild över Askersund

Askersunds kommun ligger mitt i landet vid Vätterns vackra skärgård. Vi erbjuder etableringslägen med bra logistiskt läge, gott samarbetsklimat och en mycket attraktiv boendemiljö.

Näringslivsrådet i Askersund gör din etablering smidig med korta beslutsvägar och närhet till dina framtida samarbetspartners. Du sköter ditt företag och vi sammanför dig med rätt organisationer och personer.

Mark och lokaler
Vi erbjuder industrimark med bra läge och bra pris. Om du inte hittar den lokal du behöver kan vi via kommunens eget industrifastighetsbolag eller privata aktörer erbjuda nybyggnation med hyr- eller hyrköpslösningar. Låt oss gärna presentera detta koncept. Vårt utbud av mark och lokaler presenteras i ett särskilt register, se länk.

De största områdena för industrietableringar finns i Askersund och Åsbro med tomtmark färdig för försäljning och byggnation. Båda orterna ligger vid riksväg 50 som är utpekad som strategiskt godsstråk i mitten av landet som länk mellan E4 och E20.

Etableringsservice med en väg in
Ibland kan vi svara direkt på din fråga, ibland ber vi att få återkomma och när vi bedömer att du tjänar på att ha direktkontakt med en handläggare introducerar vi dig där. Typiska sådana ärenden kan vara miljöfrågor, bygglov, ansökningar om Länsstyrelsens bidrag, andra finansieringsfrågor, mark/lokaler eller rekrytering. Kommunens näringslivsutvecklare hjälper dig gärna med rätt kontakter och sammankallar gemensamt möte.

Bostäder
Askersunds kommun erbjuder mycket attraktivt boende i staden, mindre samhällen eller ren landsbygd. Närheten till Vättern och Tiveden gör det möjligt att hitta riktiga drömlägen. Just nu pågår stora investeringar i sjönära lägenheter och vi har nyligen släppt nya tomtområden för villabebyggelse. Läs mer på våra sidor om boende!

Stora satsningar på väg och järnväg Trafikverket har satsat och kommer att satsa stort i Askersunds kommun de närmaste åren. Riksväg 50 är nu delvis ombyggd till mötesfri landsväg med 100 km/h-standard från E 20 vid Brändåsen till Askersund. Inom några år kommer även vägen från Askersund till E4 i Mjölby vara ombyggd. Järnvägen byggs ut till dubbelspår och stärker vår granne Hallsberg ytterligare som landets nod för järnvägstrafik.

Ytterligare investeringar
Det investeras just nu mycket för framtiden i kommunen. Ett nytt vård och omsorgsbonende kommer att stå klart under 2020. Planering pågår även för ny- och ombyggnad av Närlunda skolan i Askersund. Bostadsområden och stadsmiljöer utvecklas och annan kommunal infrastruktur förnyas för att undvika problem med till exempel våra VA-system. På flera håll i kommunen byggs också fibernätverk för bredband ut till bostadsområden.

Sidansvarig: Sofia Fredriksson |

Uppdaterad: 2020-09-17