Nätverk för företagare

Näringslivsarbetet i Askersunds kommun bygger på en tät samverkan mellan kommunen och våra företagarorganisationer. Vi samverkar i Utvecklingscentrum, som är kommunens näringslivsenhet.

Askersunds kommuns näringslivsråds logotyp

Näringslivsrådet

Här samarbetar kommunen, företagarna, Askersund i Centrum, LRF och våra större företag för gemensam framgång

Askersund i Centrums logotyp

Föreningen Askersund i centrum arbetar för utveckling av handeln och handlarna med tät koppling till stadens evenemang

Organisationen Företagarnas logotyp

Företagarna i Askersund är en livaktig förening med aktiv styrelse och många arrangemang

Lantbrukarnas riksförbunds logotyp

LRF är en aktiv del av näringslivsarbetet. Organisationen har två avdelningar som samverkar i en kommungrupp.

Symbol för turism

Turist- och evenemangsbyrån håller i ett nätverk för turismföretagare. Här samarbetar vi kring turismutveckling.

Åsbro näringslivs logotyp

Åsbro Näringsliv är en del av Åsbro Intresseförening. Verksamheten syftar till utveckling av företag i Sydnärke.

Åsbro Näringliv har även tagit initiativ till ett nätverk för kvinnors företagande. Detta verkar i hela Sydnärke.

Sidansvarig: Sofia Fredriksson |

Uppdaterad: 2020-09-17