Näringslivsrådet

Askersunds kommuns näringslivsråds logotyp

Näringslivsrådet är kommunens näringslivsenhet, som drivs i tätt samarbete mellan kommunen och våra företagar-organisationer.

Näringslivsrådet (tidigare Utvecklingscentrum) startade 1998 i syfte att föra kommunen, företagare och andra organisationer samman för gott samarbete. Styrgruppen består av två representanter vardera för organsiationerna Företagarna, Askersund i Centrum och LRF samt våra större företag. Organisationerna väljer själva sina representanter vid respektive årsmöte. Kommunen representeras av kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet och kommunchefen. Näringslivutvecklaren är föredragande och leder arbetet. Näringslivsrådet är en del av Utvecklingsavdelningen inom kommunledningsförvaltningen och har kommunstyrelsen som politisk nämnd.

Näringslivsrådet arbetar framför allt med utvecklingsfrågor, främst för näringslivet, infrastruktur, marknadsföring och kommunens service till våra företag. Vi har sett goda resultat, bland annat i de mätningar av företagsklimatet som regelbundet görs.

Genom att företagarna och kommunledningen träffas kan vi ta tag i frågor innan de hinner bli stora problem och på så sätt lösa dem tillsammans utan onödiga konflikter.

En av idéerna bakom verksamheten är att skratta mycket tillsammans och se till att utvecklingsarbetet är kul. Vi tror att folk som har roligt får mer och bättre saker uträttade än de som koncentrerar sig på problemet i stället för lösningen.

Näringslivsrådets styrgrupp efter organisationernas årsmöten 2021:

Askersunds kommun
Caroline Dieker (M), kommunstryrelsens ordförande
Anna Ahnér (S), oppositionsråd
Marie Hillman, kommunchef
Henrik Olofsson, utvecklingschef
Sofia Fredriksson, näringslivsstrateg (sammankallande)

Askersund i Centrum
Johan Högberg, Johans Leksaksbod, ordförande
Attila Kilic , En Trappa Upp

Företagarna
Anders Carlzon, ordförande
Peter Letskog, ÅV Bygg i Åsbro AB

LRF
Jan Lundberg, ordförande i LRF:s kommungrupp, lantbrukare
Linda Einarsson, lantbrukare

Stora företag
Gustaf Svensson, Skyllbergs Bruk
Monika Andersson, Zinkgruvan Mining

Sidansvarig: Sofia Fredriksson |

Uppdaterad: 2022-03-07